LV/Prabhupada 0746 - Mēs Vēlamies Paaudzi, Kas Var Sludināt Krišnas Apziņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Vēlamies Paaudzi, Kas Var Sludināt Krišnas Apziņu
- Prabhupāda 0746


Lecture on SB 1.8.22 -- Los Angeles, April 14, 1973

Tiklīdz jūs skandējat Harē Krišna, jūs tūdaļ saprotat Krišnu. Tiklīdz jūs redzat lotosziedu, ja dzirdat šo pantu... Šis sanskrita pants domāts, lai saprastu sevi. Tas nav tikai, lai pārdotu grāmatas. Ikviens no jums... Mēs šo pantu atkārtojam atkal un atkal, un no jums sagaida šo mantru skandēšanu. Nevis ka šī grāmata tiek turēta... "Es esmu ļoti mācīts zinātnieks." Kāds mācīts zinātnieks? "Ja man ir grāmata, es varu runāt." Tās nav zināšanas. Jums jāskandē.

Tādēļ mēs saviem Dalasas bērniem vienkārši mācām sanskritu. Mums nav darāms nekas cits. Viņi nebūs tehnologi vai visu kalpi. Nē. Mēs vēlamies paaudzi, kas spēj sludināt Krišnas apziņu. Ja viņi vienkārši apgūst angļu valodu un sanskritu, viņi spēs lasīt šo grāmatu, un ar to ir pietiekami. Mēs neko citu nevēlamies. Visa informācija ir tajā. Lai arī kādas zināšanas būtu visā pasaulē, Šrīmas-Bhāgavatam ir viss. Tur ir literatūra, dzeja, filozofija, reliģija, mīlestība uz Dievu, astronomija. Viss ir tur. Śrīmad-bhāgavatam amalaṁ purāṇam. Vidyā bhāgavatāvadhiḥ.' Ja kāds lasa šo Šrīmad-Bhāgavatam, viņam ir vislabākā izglītība. Vidyā bhāgavatāvadhiḥ. Ir kaut kas augstāks. Izglītībai, vidyā, šī Šrīmad-Bhāgavatam. Ja kāds apgūst Šrīmad-Bhāgavatam, viņš ir zinošs jebkurā tematikā. Mēs jūsu valstī vēlamies radīt jaunu paaudzi, lai tā būtu prasmīga Šrīmad-Bhāgavatam teicēja un sludinātāja visā valstī, un jūsu valsts tiks glābta. Tāda ir mūsu programma. Mēs neesam nākuši šeit, lai izmantotu jūsu valsti, bet gan lai dotu kaut ko būtisku. Tā ir Krišnas apziņas kustība. Lasiet Šrīmad-Bhāgavatam, ļoti labi apgūstiet pantus. Tādēļ mēs atkārtojam. Klausieties ierakstus un mēģiniet atkārtot. Vienkārši skandējot mantru, jūs tiksies attīrīts. Vienkārši skandējot... Pat ja nesaprotat tajā pat nevienu vārdu, ja vienkārši skandējat, šai vibrācijai ir tāds spēks. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (ŠB 1.2.17). Ja vienkārši skandējat un izrunājat šos pantus, šlokas, tas ir puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ. Nav runas par sapratni. Puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ - puṇya nozīmē dievbijīgs, un šravana nozīmē klausīšanās, bet kīrtana - skandēšana. Tas, kurš skandē šo pantu un tas, kurš šo pantu klausās, automātiski kļūst dievbijīgs. Dievbijigs. Lai kļūtu dievbijīgs, cilvēkam jāpūlas tik ļoti, darot šo un to. Tomēr, ja vienkārši klausāties Šrīmad-Bhāgavatam, Bhagavadgītas pantus... Tādēļ katrā templī strikts noteikums ir tas, ka jābūt skandēšanas un klausīšanās nodarbībai. Bes klaušīšanās un skandēšanas kļūt par līderi ir neiespējami. Jūs varat kļūt līderis materiālajā pasaulē, bet ne garīgajā.