LV/Prabhupada 0745 - Ticiet Vai ne, Bet Krišnas Vārdi Vienmēr ir Nekļūdīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ticiet Vai ne, Bet Krišnas Vārdi Vienmēr ir Nekļūdīgi
- Prabhupāda 0745


Lecture on SB 7.9.54 -- Vrndavana, April 9, 1976

Ja šobrīd apgūstat pasauli, tad redzat, ka viņi netic dvēselei. Viņi netic dvēseles pārceļošanai no viena ķermeņa citā. Pat diženi profesori, mācīti zinātnieki tam netic. Tādēļ jūs varat saprast, kāda ir šībrīža civilizācija - visi ir nelieši. Visi nelieši. Viņi nespēj pieņemt vienkāršu patiesību, viņi darbojas kā diži intelektuāļi, zinātnieki, politiķi utt., bet visi viņi ir muļķi. Tas arī viss. Tāds ir secinājums. Krišna saka: dhīras tatra na muhya... Dvēseles pārceļošana no viena ķermeņa citā, Krišna saka, dhīras tatra na muhyati (BG 2.13). Un šeit ir arī tas pats: prīṇanti hy atha māṁ dhīrāḥ sarva-bhāvena sādhavaḥ (ŠB 7.9.54). Ja jūs nesaprotat, kas ir gars, kāda gan var būt runa par garīgo dzīvi un pilnveidošanos garīgā dzīvē? Nevar būt runas. Tāds ir garīgās pastāvēšanas sākums, izglītība, ka "Es neesmu šis ķermenis, es esmu garīga dvēsele." Ahaṁ brahmāsmi. Viņi var saprast.

Ja mēs patiesi esam Krišnas apziņā, ja mēs ticam Krišnam... Mums jātic. Ticiet vai ne, bet Krišnas vārdi ir nekļūdīgi. Tas ir fakts. Jūs varat būt mu;lķis, neticēt, bet dhīras tic. Viņi tic. Ja jums ir mīlestība uz Krišnu... Nevar būt runas par mīlestību vai ne-mīlestību. Tas ir fakts. Ir jākļūst... Džives augstākais mērķis ir kļūt par dhīru, ne kā kaķi un suņi, lēkā te un tur. Tā nav cilvēka dzīve. Tā ir suņa dzīve.

yasyātmā-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma-ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicit
janeṣu abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ
(ŠB 10.84.13)

Šīs cilvēku kārtas, jasja, kura dzīve sastāv no ķermeniskās uztveres, "es esmu ķermenis", "es esmu hindu", "es esmu musulmanis", "es esmu brāhmans", "es esmu indietis", "es esmu amerikānis", "es esmu..." Par to cīnās visa pasaule, jo viņi visi ir jukuši, ne dhīras. Tāda ir mūsdienu civilizācija. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape. Tas ir kaulu maiss, miesa un asinis, viņi domā, ka ir šis ķermenis. No kurienes rodas dzīvības spēks, ja neesat šie ķermeņi? Jo tiklīdz dzīvības spēks ir aizgājis, ķermenis ir bezvērtīgs matērijas gabals. Vai domājat, ka matērijas gabals dod dzīvību? Bet viņi nav dhīras. Visi nelieši, viņi nesaprot. Pasaule ir ļoti svarīga. Dhīras tatra na muhyati. Kā gan nelieši to sapratīs? Tādēļ mūsu Krišnas apziņas kustība ir domāta muļķu izglītošanai, tas arī viss. Vienkārši. Mēs ikvienu izaicinām, ka "tu esi muļķis numur viens. Mēģini saprast Krišnu." Tāds ir mūsu izaicinājums. Panāciet uz priekšu. Mēs sakām, izaicinām: 'Tu esi muļķis numur viens. Pieņem izglītību Krišnas apziņā un padari savu dzīvi pilnīgu." Tāda ir Krišnas apziņa. Neviens nav dhīra.