LV/Prabhupada 0753 - Lieliem Vīriem Jābūt Vienam Grāmatu Sējumam un Jāmācās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lieliem Vīriem Jābūt Vienam Grāmatu Sējumam un Jāmācās
- Prabhupāda 0753


Room Conversation -- May 4, 1976, Honolulu

Prabhupāda: Visi šie lielie vīri, lai viņiem tiek viens grāmatu komplekts, lai tie apgūst. Tie viņiem nav izdevumi, bet, ka savā brīvajā laikā tie izlasa pa kādai rindai - viņi visi ir saprātīgi vīri - viņi aizdomāsies, kas ir Krišnas apziņa. Ar tēva ietekmes palīdzību mēģiniet iepazīstināt ar mūsu grāmatām šos ievērojamos ļaudis. Tas nav... Viņi var tās turēt bibliotēkā un brīvajā laikā, ja vien uzmet aci kādai rindiņai, ak, tas būs brīnišķīgi...

Drištadjumna: Un tās izlasīs arī viņu dēli.

Prabhupāda. Arī viņu dēli lasīs.

Drišdadjumna: Savic caļojumos mans tēvs jau ur pamanījis, ka daži no maniem draugiem, arī viņu dēli nu ir pievienojušies mūsu kustībai.

Prabhupāda: Yad yad ācarati śreṣṭhaḥ, lokas tad anuvartate (BG 3.21). Ja šie pasaules varenie vīri to pieņem: "Ak, kā Krišnas apziņas kustība ir patiesa", tad dabiski, ka viņiem sekos citi. Tātad tā ir laba iespēja sazināties ar šīs pasaules ietekmīgajiem cilvēkiem. Tādēļ izmantojiet to pareizi. Jūs... Jūs abi esat saprātīgi. Ar viņiem darbojieties ļoti piesardzīgi. Viņi sapratīs, ka "ak, šie ļautiņi ir ļoti godīgi, zinoši un apzinās Dievu." Tas mūsu kustību padarīs veiksmīgu.