LV/Prabhupada 0761 - Kurš Vien šeit Ierodas, Tam, Jālasa Grāmatas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kurš Vien šeit Ierodas, Tam, Jālasa Grāmatas
- Prabhupāda 0761


Lecture -- Honolulu, May 25, 1975

Prabhupāda: Šeit ir pants, samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveśyo 'sti na priyaḥ (BG 9.29). Krišna saka... Dievs ir vienāds pret visiem. Dievs ir viens, Viņš visiem dod ēdienu. Putni, zvēri tiek nodrošināti ar pārtiku. Zilonis arī iegūst ēdienu. Kurš nodrošina tam ēdienu? Krišna, Dievs, nodrošina. Tā Viņš ir vienāds pret visiem, parastā darbībā. Bet īpaši Viņš attiecas pret bhaktām. Tāpat kā Prahlāda Mahārādžs. Kad viņam draudēja briesmas, personīgi ieradās Kungs Nrisimha, lai viņu aizsargātu. Tāds ir īpašais Dieva pienākums. Tas nav nedabīgi. Ja kāds saka, ka Dievs nav vienlīdzīgs, ka Viņš īpaši rūpējas par savu bhaktu, nē, tas nenozīmē, ka Viņš nav vienlīdzīgs. Tāpat kā džentlmenis - kaimiņos viņš mīl visus bērnus, bet, kad kāds ir briesmās, viņš parūpējas īpaši. Tas nav nedabiski. Jūs navarat viņu vainot par to, ka viņš īpaši rūpējas par savu paša bērnu. Nē. Tas ir dabiski. Neviens viņi nevainos. Līdzīgi visi ir Dieva dēli, bet Viņa bhakta ir īpašs. Tāda ir Dieva īpašā uzmanība. Ye tu bhajanti māṁ prītyā teṣu te mayi. Dievs aizsargā ikvienu dzīvo būtni, bet, ja kļūstat par KUnga bhaktu, tīru bhaktu, pavisam nesavtīgi, tad Dievs par jums parūpēsies īpaši. Tāda ir Krišnas apziņas kustība, kad mums uzbrūk maija, materiālā enerģija, ja mēs pieņemam Krišnas patvērumu, tad mēs tiksim īpaši aizsargāti.

Mām eva prapadyante
māyām etāṁ taranti te
(BG 7.14)

Mēģiniet kļūt par Krišnas bhaktām. Mūsu Krišnas apziņas kustība māca šo filozofiju. Mums ir tik daudz grāmatu. Kurš vien ierodas, tam grāmatas jāizlasa, bhakta, tempļa iemītnieki, viesi, tad jūs sapratīsiet, kas ir Krišnas apziņa. Vai arī jums tikai jāskandē Harē Krišna. Nerunājiet blēņas, netērējiet laiku. Tas nav labi. Viens mirklis ir tik vērtīgs, ka jūs to nevarat iegādāties pat parmiljoniem dolāru. Šodien ir 25.maijs, četri jau pagājuši. Jūs tos neatgūsiet. Četri, 25.maijs, 1975.gads, ja vēlaties atgriezties, maksājot miljoniem dolāru, tas nebūs iespējams. Tādēl mums ļoti jāuzmanās ar savu laiku. Izšķērdēts laiks nav atgūstams. Labāk izmantojiet šo laiku. Labākā laika izmantošana ir Harē Krišna skandēšana vai domāšana par Krišnu, Viņa godināšana. Tāda ir Krišnas apziņas kustība.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Prabhupāda.