LV/Prabhupada 0774 - Mēs Nevaram Izgudrot Savus Garīgās Attīstības Paņēmienus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nevaram Izgudrot Savus Garīgās Attīstības Paņēmienus - Prabhupāda 0774


Lecture on SB 7.6.2 -- Toronto, June 18, 1976

Kṛte, tas ir, Satja jugā, kad cilvēka dzīvoja simts tūkstošus gadu, tolaik tas bija iespējams. Tāpat kā Valmiki Muni meditēja simts tūkstošu gadu. Patiesībā meditācija, dhjāna, dhārana, prānājāma, pratjāhāra, jogas sistēma ieteikta šāstrās, arī Bhagavad-gītā. Tomēr šajā laikā tas nav iespējams. Par Ardžuna noliedza. "Krišna, Tu iesaki man veikt jogas procesu, bet tas nav iespējams." Tasyāhaṁ nigrahaṁ manye vāyor iva suduṣkaram (BG 6.34). "Tas nav iespējams. Bet Ardžuna bija tīrs bhakta. Viņš vienmēr domāja par Krišnu. Cita darba viņam nebija. Tādēļ Krišna, lai uzmundrinātu Ardžunu, teica, ka "Neesi vīlies. Tā kā tu domā, ka neesi piemērots meditācijai uz Kungu VIšnu, neesi vīlies. Pirmšķirīgs jogs... Tu esi pirmšķirīgs jogs." Kāpēc? Jo

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

Ikviens, kurš domā par Krišnu savā sirdī, ir pirmšķirīgs jogs. Tādēļ kalau tad dhari-kīrtanāt (ŠB 12.3.52). Tā ir pirmšķirīga jogas sistēma. Šajā laikmetā Čaitanja Mahāprabhu ieteica, arī šāstras to iesaka: harer nāma harer nāma harer nāma eva kevalam kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva (ČČ Ādi 17.21). Mums jāievēro šāstri norādījumi. Mēs nevaram izgudrot savu garīgās attīstības veidu. Tas nav iespējams.

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
(BG 16.23)

Ikviens, kurš pārkāpj regulējošos principus, kas ieteikti šāstrās, śāstra-vidhi, yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya, giving up śāstra-vidhi, vartate kāma-kārataḥ, darbojas kaprīzi, na siddhiṁ sa avāpnoti, nekad nepiedzīvo veiksmi. Viņš nekad nebūs veiksmīgs. Na siddhiṁ na parāṁ gati: ne arī iegūs atbrīvi. Na siddhim, na sukham: neiegūs pat materiālo laimi. Mums jāpieņem šāstra vidhi. Śāstra-vidhi, kā tas ir... Šāstrās teikts, esmu jau citējis, kalau tad dhari-kīrtanāt.

kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ
tretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt
(ŠB 12.3.52)

Šajā laikmetā šāstra-vidhi ir hari-kīrtana. Jo vairāk skandējat Harē Krišna mahāmantru, jo pilnīgāki kļūstat. Tas ir šāstra-vidhi. Un to apstiprināja Čaitanja Mahāprabhu. Sādhu-śāstra-guru-vākya. Mums jābūt nosvērtiem vispirms jau šāstru norādījumu izpildē. Tad tajā, ko sādhu, bhaktas, dara. Ko tie dara, sādhu, šāstras un guru. Ko prasa guru. Mums jāseko šiem trim principiem. Sādhu-guru-śāstra-vākya tīnete koriyā aikya. Kas ir sādhu? Tas, kurš ievēro šāstru norādījumus. Un guru? Guru arī ievēro šāstru norādījumus. Tad viņš ir guru, sādhu. Viņš ir sādhu. śāstra vidhim, yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya... Ja jūs atmetat šāstra-vidhi, kāda gan var būt runa par guru vai sādhu? Na siddhim. Viņš nav siddha. Viņš nav sasniedzis pilnību, jo ir noraidījis šāstru principus. Viņš ir viltvārdis. Mums tā jāpārbauda, kurš ir guru.