LV/Prabhupada 0780 - Mēs Varam Gūt Nelielu Ieskatu Absolūtajā Patiesībā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Varam Gūt Nelielu Ieskatu Absolūtajā Patiesībā
- Prabhupāda 0780


Lecture on SB 7.6.20-23 -- Washington D.C., July 3, 1976

Prabhupāda: Šo Devī-dhāmu kontrolē pati spēcīgākā enerģija, Durga. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir eka (Bs 5.44.). Bet viņa darbojas kā chāyeva, Dieva Augstākās Personības ēna. To arī apkopo Bhagavad-gītā:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(BG 9.10)

Šādi, ja apgūstam šāstrās, pieejams ir viss. Ja vēlaties noskaidrot Absolūto Patiesību, kā? Śāstra cakṣuṣāt: Šāstrās. Vēdu zināšanās atradīsiet Absolūto Patiesību. Ja mēs patiesi pieņemam, ka Vēdas nozīmē zināšanas... Vetthi veda vida jñāne. Vēdas nozīmē zināšanas, gjāna. Vēda-anta, pēdējais, galējās zināšanas. Galējais zināšanu posms ir Absolūtā Patiesība. Jums jānonāk līdz tam. Avsolūtā Patiesība, ja spekulējat... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo (Bs. 5.34.). Tas nebūs iespējams. Śata-vatsara-sampragamyo, simtiem gadu, ja pārvietojamies ar ātrumu... Kas ir šis ātrums? Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Lidmašīna, vāyor athāpi. Kāds ir ātrums? Vāyor athāpi. Panthās tu koṭi-śata-vatsara sampragamyo vāyor athāpi. Manaso vayu: gaisa vai prāta ātrumā. Prāts ir ļoti ātrs. Jūs sēžat šeit, jūd tūdaļ varat atcerēties vietu, kas atrodas desmit tūkstošus jūdžu tālu, tik ātrs. Pat ar prāta ātrumu jūs nevarat, dodoties pāri kosmosam, koṭi-śata-vatsara, daudzus miljonus gadu, tomēr tas paliek nezināms. Tas nav veids, kā saprast Absolūto Patiesību, bet, ja mēs pieņemam Vēdu procesu, avaroha panthā, kad zināšanas nāk no Absolūtās Patiesības, tad tas ir iespējams. Mēs, bhaktas Krišnas apziņā, mēģinām saprast Absolūto Patiesību ar Absolūtās Patiesības žēlastību. Absolūtā Patiesība ir Krišna. Krišna saka: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7): "Esmu Augstākais." Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Šādi, ja mēģinām saprast Krišnu, kā Viņš saka, kā teikts šāstrās, kā to pieņem āčārjas, tad mums var būt kāda nojausma par Absolūto Patiesību. Tāpat kā Krišna saka:

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Absolūtās Patiesības izvērsums, kā tas strādā, Krišna apkopojis Ardžunam, ka šajā materiālajā pasaulē... Ekāṁśena sthito jagat, šī materiālā pasaule. Kas ir šī materiālā pasaule? Tur mēs ar savu redzi saskatām tikai vienu Visumu. Līdzīgi ir miljoniem Visumu. Yasya prabhā prabhavato jadad-aṇḍa koṭi (Bs. 5.40.). Jagad-aṇḍa nozīmē vienu Visumu, katrā Visumā koṭiṣu aśeṣa. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭisv aśeṣu vibhūti-bhinnam. Ir miljoniem planētu, katra planēta atšķitas no šīs. Tāds ir Dieva radītais. Viss kopā, ekāṁśena sthito jagat, šī materiālā pasaule ir viena ceturdaļa no Dieva radītā. Un trīs ceturtdaļas ir Vaikunthaloka, garīgā pasaule. Spekulējot, pētot tas ir iespējams, mēs varam gūt nelielu ieskatu zināšanās par Absolūto Patiesību, kad tās saņemam no Absolūtās Patiesības, Krišnas. Tāda ir Krišnas apziņas kustība.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Šrīla Prabhupāda.