LV/Prabhupada 0783 - Šajā Materiālajā Pasaulē Vēlos Baudīt. Tādēļ Esmu Pagrimis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šajā Materiālajā Pasaulē Vēlos Baudīt. Tādēļ Esmu Pagrimis
- Prabhupāda 0783


Lecture on BG 1.21-22 -- London, July 18, 1973

Pie Krišnas šeit vēršas kā Ačjutas. Čjuta nozīmē pagrimis, ačjuta, nekļūdīgais. Mēs esam pagrimuši. Mēs esam kritušas saistītās dvēseles. Šajā materiālajā pasaulē esam ieradušās baudīt. Tādēļ esam pagrimušas. Ja kāds savu stāvokli uztver pareizi, viņš nekrīt. Citādi viņš degradējas. Tāds ir pagrimuma stāvoklis. Visas dzīvās būtnes šajā materiālajā pasaulē, sākot no Brahmas līdz pat nenozīmīgai skudriņai, ir kritušas saistītās dvēseles. Kāpēc tās ir kritušas?

kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vañcha kare
pāśate māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Kritis nozīmē, kad dzīvās būtnes atrodas materiālās enerģijas važās. Tās sauc par kritušām. Tāpat kā cilvēks, kuru aizturējusi policija, jāsaprot, ka viņš ir noziedznieks, pagrimis. Viņš zaudējis laba pilsoņa lomu. Līdzīgi mēs visi esam Krišnas neatņemamas daļiņas. Mamaivāṁśo jīva-bhuta (BG 15.7). Kā neatņemamām daļiņām mums jādzīvo ar Krišnu. Tāpat kā šis ir mans pirksts, neatņemama ķermeņa daļiņa. Pirkstam jābūt pie šī ķermeņa. Kad tas ir nogriezts un nokritis, lai gan pirksts, tas vairs nav svarīgs, ne tā, kā reiz, kad bija savienots ar ķermeni. Ikviens, kas nav saistīts garīgajā kalpošanā Kungam, ir pagrimis. Tāds ir secinājums. Bet Krišna nav pagrimis. Ja Krišna... Jo Viņš ierodas mūs atsvabināt.

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)

Krišna saka, ka "Es ierodos, kad valda nekārtības, vēlos teikt, dzīvo būtņu noteikto pienākumu izpildē." Dharmasya glānir bhavati. Mēs dharmu netulkojam kā "reliģija". Reliģija angļu vārdnīcā ir "ticības veids". Ticība var mainīties, bet dharma ir vārds, kuru nevar mainīt. Ja to maina, to jāsaprot kā mākslīgu. Tāpat kā ūdens. Ūdens ir šķidrs, to zina visi. Bet dažkārt ūdens sacietē kā ciets ledus. Tas nav dabisks ūdens stāvoklis. Māsklīgi liela aukstuma ietekmē ūdens kļūst ciets. Bet dabiski ūdens ir šķidrs. Kad nekalpojam Kungam, arī tas ir nedabiski. Mākslīgi. Dabiskais stāvoklis nozīmē iesaistīties kalpošanā Kungam. Tāds ir mūsu dabiskais stāvoklis. Tādēļ Vaišnavs kavi saka, ka kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vañcha kare (Prēma-vivarta). Kad dzīvā būtne aizmirst Krišnu, Krišnas stāvokli... Krišna saka, bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram: (BG 5.29) "Es esmu īpašnieks, Es esmu baudītājs." Tāds ir Krišnas stāvoklis. Viņš nekad savu stāvokli nezaudē. Krišna ir baudītājs. Viņš vienmēr patur šo stāvokli. Viņš nekad nekrīt. Viņš nekad nepieņem baudāmā stāvokli. Tas nav iespējams. Ja vēlaties piešķirt Krišnam baudāmā stāvokli, tad jūs tiksiet sakauts. Baudāmais nozīmē, ka Krišna ir priekšā, bet es vēlos gūt kādu labumu no jutekļu apmierināšanas. Tāds ir mūsu nedabīgais stāvoklis. Krišna nekad nepiekritīs. Krišnu nevar baudīt. Viņš vienmēr ir baudītājs, īpašnieks. kṛṣṇa bhuliya jīva nozīmē, ka aizmirstam Krišnas stāvokli, ka Viņš ir Augstākais Baudītājs, īpašnieks... To sauc par aizmiršanu. Tiklīdz es domāju, ka esmu baudītājs, īpašnieks, es esmu pagrimis. Kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vañcha kare (Prēma-vivarta). Kad mēs... Jāpaṭiyā dhare, tūdaļ mūs sagūsta maija.