LV/Prabhupada 0788 - Mums Jāmēģina Saprast, Kāpēc Esam Nelaimīgi - jo Esam Šajā Materiālajā Ķermenī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mums Jāmēģina Saprast, Kāpēc Esam Nelaimīgi - jo Esam Šajā Materiālajā Ķermenī
- Prabhupāda 0788


Lecture on BG 4.10 -- Vrndavana, August 2, 1974

vīta-rāga-bhaya-krodhā
man-mayā mām upāśritāḥ
bahavo jñāna-tapasā
pūtā mad-bhāvam āgatāḥ
(BG 4.10)

Bhāvam nozīmē arī daba. Tāpat kā mēs saucam dabu, sva-bhāva, sva-bhāva. mad-bhāvam... tā ir viena - materiālā - daba... Tā arīr ir Krišnas bhāvam, tas ir, Krišnas daba. Nekas nav aiz Krišnas, bet šī ir ārējā daba. Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ... (BG 7.4). bhinnā me prakṛtir aṣṭadhā. Bhinnā nozīmē nošķirtā enerģija. Enerģija darbojas. Lai gan tā ir Krišnas daba, tā ir nošķirta. Tāpat kā es runāju, notiek ieraksts. Kad to atskaņos, dzirdēsiet to pašu skaņu, tomēr tā būs nošķirta no manis. Līdzīgi šī materiālā daba arī ir Krišnas daba. Nekas nav augstāks par Krišnu. Ir divas dabas: garīgā un materiālā. Materiālā daba nozīmē ārējo enerģiju, garīgā daba nozīmē iekšējo. Un mēs arī esam garīgā daba, robeženerģija. Mēs varam palikt vai nu materiālajā, vai garīgajā dabā. Tādēļ esam robeženerģija. Ir trīs enerģijas: ārējā, iekšējā, robeženerģija. Kamēr esam materiālajā dabā, ārējā dabā, esam nelaimīgi. Tāds ir stāvoklis. Kā zivs uz sauszemes ir nelaimīga, nāve. Līdzīgi ja jūs - zemes būtnes - esat ievietoti ūdenī, jūs būsiet nelaimīgi. Un nāve. Jo mēs piederam garīgajai dabai... Kā to skaidro Krišna, materiālā daba ir aparā. Aparā nozīmē zemāka, mums nepiemērota. Tādēļ mēs esam nelaimīgi. Kamēr mēs būsim materiālajā dabā, būsim nelaimīgi. Kā šis ķermenis. Ķermeni veido materiālā daba. Mēs esam šajā ķermenī. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13). Kamēr mums ir šis materiālais ķermenis, mēs būsim nelaimīgi. Vispirms mums jāmēģina saprast, kāpēc mēs esam nelaimīgi. Mēs esam nelaimīgi, jo atrodamies šajā materiālajā ķermenī. Kāpēc nelaimīgi? Jo tas ietver četrus principus, janma-mṛtyu-jarā-vyādhi (BG 13.9). Piedzimt un atkal mirt, tikmēr mums jācieš no slimībām, jānoveco. Vienkārša patiesība. Tādēļ saprātīgi cilvēki zina šo nožēlojamo stāvokli, ko sarūpējusmi materiālā daba, un mēģina no tā izkļūt. Vai ir kādas šaubas? Eh? Tas ir fakts. Mūsu vienīgais darbs ir izkļūt no šī materiālās eksistences. Tas ir mūsu vienīgais darbs, nevis pielāgoties šeit un kļūt laimīgiem. To sauc karmī, muļķis. Kamēr jūs esat šajā materiālajā pasaulē, faktiski, tomēr jūs varat mēģināt pielāgot lietas, lai kļūtu laimīgi, tas gan nebūs iespējams. Tas nekad nebūs iespējams. Viņi mēģina būt materiāli laimīgi riatumu pasaulē. Viņi patiesībā nezina, kas ir laime, bet materiālā laime nodzīmē dzimumdzīvi. Dzimumdzīve nozīmē baudīt katru dienu. Tomēr viņi dodas uz striptīzu, lai redzētu, vai tur ir laime. Kāpēc lai tur būtu laime? Tur nevar būt laime. Bet tas ir tikai pielāgojums. Viņi mēģina dažādi. Tas arī viss.