LV/Prabhupada 0789 - Darbības Lauks, Lauka Īpašnieks, Lauka Iemītnieks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Darbības Lauks, Lauka Īpašnieks, Lauka Iemītnieks
- Prabhupāda 0789


Lecture on BG 13.4 -- Paris, August 12, 1973

Bhakta: Tulkojums, "Nu, lūdzu, uzklausi Manu īsu aprakstu par šādu darbības lauku, no kā tas sastāv, kā tas mainās, kā rodas, kas ir šī lauka zinātājs, kā tas tiek ietekmēts."

Prabhupāda: Tat kṣetram (BG 13.4). Idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhidhīyate (BG 13.2). Krišna jau ir izskaidrojis, ka kṣetra nozīmē idaṁ śarīram. Śarīram nozīmē ķermenis. Tat kṣetram. Vispirms jums jāsaprot, ka šis ķermenis vai jebkurš darbības lauks, tie visi ietver trīs lietas: darbības lauku, lauka īpašnieku un lauka pārvaldītāju. Jūs varat pārbaudīt un uzskaitīt jebkur. Krišna saka kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi. Ir divi kṣetrajñaḥ un viens kṣetra. Viens darbības lauks un divas personības, kṣetrajñaḥ. Viens ir īrnieks, otrs - īpašnieks. Tāpat kā mēs mitināmies šajā mājā. Māja ir kṣetra, darbības lauks. Saimnieks ir īpašnieks, mēs esam īrnieki. Divi kṣetrajñaḥ. Šis īpašums ir divām personām. Viens ir iemītnieks, otrs - īpašnieks. Līdzīgi jebkur pasaulē, kur vien dodaties, jūs redzēsiet šīs trīs lietas. Viens, darbības lauks, abi pārējie - iemītnieks un īpašnieks. Ja saprot šīs trīs lietas, viņš visur var tās apgūt, tad: kṣetra-kṣetrajñayor yad jñānam. Šīs zināšanas, saprast visur, ka ir darbības lauks, divas personas ieinteresētas šajā darbības laukā... Viens ir īpašnieks, otrs - iemītnieks. Ja apgūstat tikai šīs trīs lietas, tad taj-jñānaṁ jñānam. Tās ir zināšanas. Citādi visi muļķi un neilieši, tas arī viss. Mataṁ mama. Tās ir jñānam. Bet jautājiet visiem šobrīd, kas ir īpašnieks, kas ir īrnieks, kāds ir darbības lauks. Ja jūs jautāsiet šīs trīs lietas, neviens nespēs atbildēt. Tas nozīmē, ka šobrīd visi ir nelieši. Vai viņi nezina. Kṣetra-kṣetrajñayor yaj-jñānam, Krišna saka: "Šīs attiecības starp darbības lauku un īpašnieku." Tāpat kā lauksaimniecība. Zeme pieder valstij vai valdniekam. To izīrē kāds cits. Zeme ir darbības lauks. Krišna dod norādes. Krišna dod norādes, dzīvā būtne ir šeit. Viņš darbojas saskaņā ar šo virzienu. Gan Krišna, gan dzīvā būtne sēž uz viena koka. Tas teikts Upanišadā. Divi putni sēž vienā kokā. Viens ēd koka augļus, otrs - vienkārši vēro. Vērojošais putns ir Krišna. Ēdošais putns ēd koka augļus, viņš ir dzīvā būtne. Mājāvādī filozofi nespēj atšķirt starp dzīvu, dvēseli, dzīvātmā, un Paramātmu. Viņi to zina, bet kā monisti, lai nostiprinātu savu teoriju, viņi saka, ka nav dibu, bet ir viens. Nē. Krišna saka divi. Viens kṣetrajñaḥ, džīvātma, un otrs kṣetrajñaḥ, Krišna. Atšķirība starp abiem ir tā, ka individuālā dzīvā būtne zina tikai par savu kṣetru jeb ķermeni, bet otra dzīvā būtne, augstākā dzīvā būtne, zina visus ķermeņus.