LV/Prabhupada 0805 - Krišnas Apziņā Viņi Tiek Izglītoti, Kas ir Saistīts Stāvoklis un Kas ir Atbrīve

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņā Viņi Tiek Izglītoti, Kas ir Saistīts Stāvoklis un Kas ir Atbrīve - Prabhupāda 0805


Lecture on SB 5.5.2 -- London, September 17, 1969

Prabhupāda: mahātmānas te...

mahāntas te sama-cittāḥ praśāntā
vimanyavaḥ suhṛdaḥ sādhavo ye
(ŠB 5.5.2)

Pēdējā tikšanās reizē mēs apspriedām glābšanas ceļu. Ir divi ceļi. Viens uz glābšanu. Glābšana nozīmē atbrīve no materiālajām važām. Cilvēki nesparot, kas ir materiālās važas, bet Krišnas apziņā esošie zina, kas ir saistīta dzīve un kas ir atbrīve. Garīga dvēsele kā Visaugstā Kunga neatņemama daļiņa pēc davas ir ļoti spēcīga. Mēs nezinām, ck daudz garīga spēka mums ir, bet to pārklāj materiālais plīvurs. Kā šī uguns. Ja ir pārāk daudz pelnu, uguns karstumu labi nejūt. Bet ja pabīdīsiet nost pelnus un vēdināsiet, tā uzliesmos, tad jūs izjutīsiet karstumu ļoti labi un varēsiet to pielietot tik daudziem mērķiem. Līdzīgi mēs kā garīgas dvēseles esam ļoti spēcīgas. Un Dievs ir tā visaugstākā garīgā dvēsele, tādēļ mēs pat iedomāties nespējam, cik Viņš ir varens. Bet pat mēs, mazas, sīciņas daļiņas... Kā... Salīdzinājumam kā ugunskurs un dzirksteles. Ugunskurs un dzirksteles pieder pie uguns. Dzirkstele, kur vien tā nokritīs, dedzinās. Līdzīgi arī mums ir visas īpašības nelielā daudzumā, kā Dievam. Dievs ir radītājspēks, tādēļ arī mēs radām tik daudz ko. Zinātnieki arī rada tik daudz kā brīnišķīga. Tas ir brīnišķīgi tādiem kā mēs, jo mēs nezinām, cik brīnišķīgi var spēlēt. To mēs nezinām.