LV/Prabhupada 0808 - Mēs Nespējam Apkrāpt Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nespējam Apkrāpt Krišnu - Prabhupāda 0808


730926 - Lecture BG 13.03 - Bombay

Tiklīdz mūsu apziņa sasniedz Krišnas apziņas līmeni, Krišna saprot. Krišna ir jūsu sirdī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Krišna saprot jūsu mēŗki. Mēs Krišnu nespējam dzirdēt. Krišna tūdaļ saprot, cik patiesīgi jūs esat, lai saprastu Krišnu, vērstos pir Viņa vai atgrieztos mājās pie Viņa. Krišna to var saprast. Tiklīdz Viņs saprot, ka "šeit ir dvēsele, viņš ir ļoti nopietns", Viņš par jums parūpējas īpaši. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Krišna, Dieva Augstākā Personīna, ir vienāds pret visiem. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Na me dveṣyo 'sti na priyaḥ. Neviens nav dārgāks, ne dveša, priekšmets, greizsirdības objekts, Krišna neapskauž, nav nevienam īpaši pieķēries. Patiesībā Dievs ir neitrāls. Visi... Viņam patīk visi. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ jñātvā māṁ śāntim ṛcchati (BG 5.29). Tas arī teikts Bhagavad-gītā. Viņš ir visu draugs.

Mēs draudzējamies ar tik daudziem cilvēkiem, lai piepildītu savu nolūku. Bet ja mēs zinām, ka Krišna jau ir gatavs... Upanišadā teikts, ka divi putni draudzīgi sēž vienā kokā, ķermenī. Ja mēs saprotam, ka Krišna ir mūsu lanākais draugs... Krišna saka, suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. Viņš ir ne tikai mans draugs, bet visu dzīvo būtņu draugs. Tāda draudzība viegli izplatāma. Bet, ja kāds kļūst īpašs, ye tu bhajanti māṁ prītyā, ar mīlestību un pieķeršanos, tas, kurš kalpo Kungam, Kungs tam īpaši pievēršas. Tāda ir Krišnas žēlastība bhaktam. Krišna ir vienāds pret visiem, bet īpaši pievēršas bhaktām, kas Viņam kalpo ar mīlestību un ticību.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
(BG 10.10)

Krišna viņam dod... Jo Viņš īpaši rūpējas par bhaktu.

Viņš atrodas ikviena sirdī. Kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata. Bet Viņš īpaši rūpējas par bhaktu, vara viņu, dod viņam saprātu. Kādu saprātu? Yena mām upayānti te. Tikai dodot mājienus, kā atgriezties atpakaļ pie Dieva. Krišna nedod saprātu, kā iegūt kādu materiālu labumu. Tas uzticēts maijai - daivī maijai jeb Durgādēvī. Tādēļ cilēvi īpaši neinteresējas par Krišnas godināšanu. Viņi galvenokārt ieinteresēti godināt dievieti Durgu, Kungu Šivu. Jo, godinot Kungu Šivu, dievieti Durgu, viņi iegūst materiālas pilnības. Godināt padievus nozīmē simtprocentīgu materiālismu. Nav runas par garīgo dzīvi. Tādēļ Krišna saka... Kāds ir tas pants? Naṣṭa-buddhayaḥ. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ yajanti 'nya-devatāḥ (BG 7.20). Tiem, kuri interesējas par citu padievu godināšanu, atņems saprāts, hṛta-jñāna. Kāmais tais tair, māyayāpahṛta-jñāna. Tādi ir jēdzieni. Maija darbojas divējādi: prakṣepātmikā-śakti, āvaraṇātmikā-śakti. Āvaraṇātmikā-śakti nozīmē pārklājs. Āvaraṇātmikā-śakti, viņa pārklāj. īstenību pārklāj maija.