LV/Prabhupada 0812 - Mēs Negribīgi Izturamies Pret Svētā Vārda Skandēšanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Negribīgi Izturamies Pret Svētā Vārda Skandēšanu - Prabhupāda 0812


741010 - Lecture SB 01.08.30 - Mayapur

Ja mēs vienkārši mēģinām saprāts Krišnas stāvokli, tad mēs kļūtam atbrīvoti. Un, ja mēs mēģinām saprast Krišnu, Viņš palīdzēs. Kṛṣṇa says, śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (ŠB 1.2.17). Jo vairāk klausāmies par Krišnu, jo vairāk attīrāmies. Mēs nespējam saprast Krišnu, jo neesam attīrījušies. Bet vienkārši klausoties Krišnas vārdu - Harē Krišna... Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē - ja skandējat un klausāties, jūs attīrāties. Kāpēc nepieņemt šo vienkāršo metodi, kā tas ieteikts šāstrās, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam (CC Adi 17.21), Vienkārši skandēt Harē Krišna, Harē Krišna divdesmit četras stundas? Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Antya 20.21, Śrī Śikṣāṣṭakam 3). Jūs kļūstat pilnīgs. Kāpēc zaudēt šo iespēju? Tāda ir mūsu neveiksme. To izskaidrojis Šrī Čaitanja Mahāprabhu, etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi (CC Antya 20.16, Śrī Śikṣāṣṭakam 2): "Mans Kungs, Tu esi tik brīvi izrādījis Savu žēlastību, ka ar Tava vārda atkārtošanu ir pietiekami." Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktiḥ. Šāda vārda atkārtošana, abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133), Viņam ir visas spējas. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā. Ir visas spējas. Nāmnām akāri... Un ir daudzi vārdi, ne tikai viens vārds. Ja jums nepatīk skandēt Krišnas vārdu, ir daudzi citi vārdi. Vajag būt harer nāma, nāma, Hari vārdam, ne citiem, harer nāma. Tad jūs varat iegūt visas spējas. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā. Un niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Un nav apsvērumu, vai skandēt no rīta vai vakarā, vai arī šķīsts vai pagrimis. Visos apstākļos jūs varat skandēt. Niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Nav tādu apsvērumu. Krišna pieejams tik viegli cilvēkiem, īpaši kalau, šajā Kali laikmetā. Tomēr mēs vairāmies skandēt svēto vārdu. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu nožēlo, etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi: "Lai gan Tu esi tik liberāls un laipns pret šo kritušo dvēseli, tomēr es, nelaimīgais, nevēlos skandēt šo svēto vārdu." Tāds ir mūsu stāvoklis, suņa stūrgalvība. Bet ja mēs to darām, mēs attīrāmies. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu iesaka lasīt Šrīmad-Bhāgavatam pašiem attīroties vai, arī neesot tīri, varat lasīt, skandēt. Tāds ir mūsu vaišnavu noteikums, pienākums. Cik vien iespējams mums jālasa Bhagavad-gīta un Šrīmad-Bhāgavatam. Jebkura šāda literatūra, Čaitanja čaritāmrita, Brahma samhita. Ikviena vai visas tās, tam nav nozīmes. Un skandējiet Harē Krišna divdesmit četras stundas diennaktī. Tāds ir mūsu pienākums. Mēs šādu iespēju dodam visiem. Mēs esam uzbūvējuši šo lielo ēku, būvējam arvien vairāk - kāpēc? Lai dotu iespējas visiem. Lūdzu, ierodieties šeit. Skandējiet, pieviebojieties Harē Krišna, ēdiet prasādu, dariet, cik labi varat, lai arī kāds talants jums būtu, viegli, nepārslogojot. Ja zināt, kā kaut ko paveikt, dariet to Krišnas dēļ. Visi zina. Visiem ir kāds talants. Šis talants jāizmanto Krišnas dēļ. Un ja jūs domājat, ka "Nē, es vienkārši skandēšu", labi, skandējiet. Bet neguliet skandēšanas vārdā. Nekrāpieties. Krāpšanās av laba. Ja domājat, ka varat skandēt kā Haridāsa Thākurs, tad vienkārši skandējiet, Mēs nodrošināsim jums ēdienu. Nav raižu. Bet nekrāpieties. Jūs jānodarbina. Yat karoṣi yaj juhoṣi yad aśnāsi, kuruṣva tad mad-arpaṇam (BG 9.27). Protams, ja mēs skandējam divdesmit četras stundas, tas ir ļoti labi. Bet tas nav iespējams. Mums jābūt augsti attīstītiem. Mums jādara kaut kas Krišnas dēļ.

Krišnas apziņas kustība dod iespējas visiem. Un mēs atveram centrus visā pasaulē tieši tā iemesla dēļ, lai jūs nāktu, skandētu Harē Krišna, klausītos par Krišnu, Bhāgavatam, Bhagavad-gītu, lai ko jūs darītu, dariet to Krišnas dēļ. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga.

Liels jums paldies.