LV/Prabhupada 0811 - Rūpas Gosvāmī Norādījumi - Tā vai Citādi Pieķerieties Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Rūpas Gosvāmī Norādījumi - Tā vai Citādi Pieķerieties Krišnam
- Prabhupāda 0811


761008 - Lecture SB 01.07.51-52 - Vrndavana

Nedomājiet, ka Krišna, tādēļ, ka Viņš ieradies, parādījās Vrindāvanā kā govju ganuzēns, nekad nedomājiet... Protams, Vrindavana-vāsī, nezina, kas ir Krišna. Viņi ir ciematnieki. Viņi nezina. Bet viņi nemīl nevienu citu, tikai Krišnu. Tāda ir viņu kvalifikācija. Viņi nezina pat Višnu. Kad gopī redzēja višnu-mūtri, Krišna pieņēma višnu-mūrti, viņi šķērsoja - teica, "ak, šeit ir Višnu. Labi. Namaskāra." Viņus neinteresēja pat Višnu. Viņus interesēja Krišna, lai gan viņi nezina, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Līdzīgi, ja, nezinot, kas ir Krišna, ja jūs vienkārši pieķeroties Krišnam, tad jūsu dzīve ir veiksmīga. Vienkārši tā vai citādi pieķerieties Krišnam. Mayy āsakta-manā pārtha yoga yunjan mad... ...jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Vienkārši jums jā... Tā ir Krišnas apziņas kustība. Tā vai citādi, ja jūs palielināt savu pieķeršanos Krišnam, tā vai citādi. ena tena prakāreṇa manaḥ kṛṣṇe niveśayet (Bhakti-rasāmrita-sindhu 1.2.4.) Tas ir Rūpas Gosvāmī noradījums. Tā vai citādi jums jāpieķeras Krišnam. Tad jūsu dzīve ir veiksmīga.

Šī Krišnas apziņas kustība mēģina rosināt cilvēkus, Kā pieķerties Krišnam. Tā ir bhakti-joga. Yena tena prakāreṇa manaḥ kṛṣṇe niveśayet. Tad? Vidhi-niṣedhāḥ. Ir tik daudz likumu un noteikumu bhakti-jogā. Jā, ir. Un Rūpa Gosvāmī saka, sarve vidhi-ni edhā syur etayor Eva kinkarā (Padma Purāna, Brihat-sahasra-nāma-stotra). Tā vai citādi, ja jūs pieķetaries Krišnam, tad visi vienu Un regulējošie principi darbosies kā jūsu kalpi. Viņi autamoatiski (neskaidri). Jo tiklīdz jūs pieķeraties Krišnam, Krišna teica,

kṣipraṁ bhavati dharmātmā
śaśvac-chāntiṁ nigacchati
kaunteya pratijānīhi
na me bhaktaḥ praṇaśyati
(BG 9.31)

Kṣipram, ļoti drīz. Api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ (BG 9.30).

Nedomājiet, ka šie eiropieši vai amerikāni ir mlečas un jāvanas. Tā ir aparadha, apvainojums. Jo viņi ir sādhu. Viņi nezina... Viņiem jāpieņem Krišna bez jauktas sapratnes. Tā teikt, "tas ari ir labi, tas arī ir labi." Viņi stingri seko garīgā skolotāja norādījumiem. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam (ŠB 1.3.28). Pat mazs bērns mūsu biedrība, Šjāmasundara meita, ies pie kāda - Viņa bija tikai piecus gadus veca - viņa jautāja "Vai zināt Krišnu?“ Kāds teica, "nē, es nezinu". "Ak, Dieva Augstākā Personība." Viņa tā sludinātu. Viņi ir pārliecināti, Irānas tu bhagavan svayam. Tā ir vislabākā īpašība. Tad citas lietas sekos. Sarve vidhi-ni edhā syur etayor Eva kinkarā. Ja mēs vienkārši esam pārliecināti šajā ziņā, ka Irānas tu bhagavān svayam, Un viņš tā darbojas, seko principam, kṛṣṇaika-śaraṇam, (neskaidri), varṇāśrama-dharma. Kṛṣṇaika-śaraṇam. Tas ir vēlami. Mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Dariet tā. Pieturieties pie SI principa, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība, Krišna ir para-tattva, Absolūtā Patiesība, un Krišna ir visaptverošs. Maya Ratam idam sargam (BG 9.4). Krišna ir visaptverošs. Jagat avyakta-mūrtinā. Šī avjakta. Krišnas pilnības ir visur.