LV/Prabhupada 0814 - Viņš ir Pašpietiekams. Ne Arī Viņš Pēc Kā Tiecas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viņš ir Pašpietiekams. Ne Arī Viņš Pēc Kā Tiecas - Prabhupāda 0814


741012 - Lecture SB 01.08.32 - Mayapur

Nitāi: "Kādu dienu Nedzimušais ir dzimis, lai slavētu dievbijīgie valdniekus, Un daži saka, ka Viņš dzimis, lai iepriecināta valdnieku Kādu, vieno no Viņa dārgajiem bhaktām. Tu parādījies viņa ģimenē kā sandalkoks parādās Malajā kalnos."

Prabhupāda:

kecid āhur ajaṁ jātaṁ
puṇya-ślokasya kīrtaye
yadoḥ priyasyānvavāye
malayasyeva candanam
(ŠB 1.8.32)

Krišnam nebija ko darīt. Viņš ir Augstākais. Kāpēc mums arī kaut kas jādara? ... Tāda ir Vēdu definīcija. "Dievam nav ko darīt. Viņš ir pašpietiekams. Ne arī Viņš pēc kaut kā tiecas." Tāpat kā mēs vēlamies iegādāties šo zemi, to zemi. Kāpēc, lai Krišna tā domātu? Jo visas zemes pieder Viņam. Viņam nav ko iegādāties. Viss jau ir. Kāpēc Viņš ierodas? Tas ir tāpat, kā Krišna saka personīgi. Viņš ierodas, lai paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Viņš vēlas aizsargāt bhaktas, slavināt bhaktas. Tāds ir Viņa darbs. Citādi darba Viņam nav. Viņam nav nekā ko teikt. Tāpat kā bhaktam nav nekā ko darīt, izņemot kalpošanu Krišnam, izņemot, lai redzētu, ka Krišna ir iepriecināts, Līdzīgi Krišnam nav nekā, ko darīt, bet Viņš vēlas slavināt Savu bhaktu. Tāda ir sadarbība. Ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11). Ja jūs... Ja veltāt savu dzīvi, lai slavētu Visaugsto Kungu, arī Kungs ir gatavs. Viņa darbs ir slavināt jūs. Cita darba Viņam nav.

Tādēļ šeit ir taikts, ka priyasya, yadoḥ priyasya. Valdnieks Jadu kļuva Krišnam ļoti dārgs kalpojot. Priyasya. Tāpat kā Krišna bhaktam ir ļoti dārgs, arī bhaktas ir ļoti dārgas Krišnam. Ir cits pants, sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya. Sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya: "Ja kāds nodarbināts pie Krišnas lotospēdām, viņš kļūst ļoti, ļoti dārgs." Sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya. Bhajataḥ, tas, kurš vienkārši kalpo Krišnas lotospēdām - cita darba viņam nav - kļūst priya. Tiklīdz kļūstat priya, dārgi Krišnam, visas jūsu problēmas ir atrisinātas. Tāpat kā tad, ja kļūstat dārgs bērns kādam bagātniekam. Kur tad ir problēma? Par visu parūpējas automātiski. Jo viņš ir dārgs bērns bagātniekam, kāda ir problēma? Nekādu problēmu. Līdzīgi mums jākļūst dārgiem Krišnam. Tad visas mūsu problēmas ir atrisinātas.

Šie nelieši, karmī, to nezina. Viņi vēlas būt laimīgi saviem spēkiem. Tos sauc par karmī. Viņi ļoti smagi strādā-tas pats- lai būtu ļoti laimīgi, un bhaktas arī mēģina kļūt laimīgi. Visi mēģina. Sukham ātyantikaṁ yat tad atīndriya-grāhyam (BG 6.21). Visi mēģina kļūt laimīgi, jo laimes meklējumi ir mūsu dabā. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12.). Visi mēģina būt laimīgi. Bet karmī, gjānī un jogi nezina, kā kļūt pilnīgi laimīgiem. Viņi pieliek paši savas pūles. Karmī mēģina strādāt smagāk augu diennakti, lai nopelnītu naudu. "Tā vai citādi, vai gaišs vai tumšs. Atnest naudu. Man jābūt labai mašīnai, mājai, labam uzkrājumam bankā." Tas ir karmī. Un kad gjānī apnīk strādāt, kad viņš saprot, ka "smags darbs un labs uzkrājums bankā nepadarīs mani laimīgu nekādā veidā, tādēļ viss ir aplami, visas šīs darbības, ko es..." brahma satyaṁ jagan mithyā. Viņiem tas nepatīk, viņi pievēršas Brahma... Brahma satyam.