LV/Prabhupada 0818 - Labestības Līmenī Jūs Varat Saprast Visu-Labo

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Labestības Līmenī Jūs Varat Saprast Visu-Labo - Prabhupāda 0818


Lecture on SB 7.9.8 -- Seattle, October 21, 1968

Tamāla Krišna: Kā lai nokļūstam labestības stāvoklī?

Prabhupāda: Vienkārši mēģiniet ievērot četrus mūsu ieteiktos principus: Nekādu intoksikāciju, nekādu azartspēļu, nekāda aizliegta seksa, nekādas gaļas ēšanas. Tas arī viss. Tā ir labestība. Tādi ir ierobežojumi. Kāpēc? Tikai, lai turētu jūs labestības līmenī. Katrā reliģijā... Desmit baušļi saka, "tev nebūs nokaut". Tas pats notiek, bet cilvēki nepaklausa. Tas ir kas atšķirīgs. Neviena reliģiska persona... Neviens nevar būt reliģisks, ja neatrodas labestība. Cilvēks kaislības vai neziņā Nespēj pacelties uz reliģijas līmeni. Reliģijas līmenis nozīmē labestību. Tad jūs varat saprast. Labestības līmenī jūs varat saprast Visu-labo. Ja esat neziņas līmenī, vai ja esat kaislības līmenī, kā gan jūs varat saprast Visu-labo? Tas nav iespējams. Tādēļ mums sevi jāuztur labestībā, un šī labestība nozīmē, ka jāievēro aizliegumi. Vai nu jūs sekojat desmit baušļiem, vai šiem četriem principus , tas ir viens un tas pats. Tas nozīmē, ka jums sevi jāuztur labestība. Līdzsvaram jābūt labestībā. Bhagavadgītā teikts, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Ardžuna pieņēma Krišnu kā vistīrāko. Kā gan jūs varat vērsties pie visšķīstāka, ja paši neesat tīri? Tas ir pakāpiens, lai kļūtu tīri, jo šobrīd esam piesārņoti. Lai attīrītos... Ekadašī, kāpēc to ievērot? Lai kļūtu tīri. Brahmačārja, tapasja, aksēze, grēku izpirkšana, celibāts, Vienmēr vēršot prātu uz Krišnas apziņu, vienmēr uzturēt ķermeni tīru - kas tāds palīdzēs mums būt labestībā. Bez labestības tas nav iespējams. Bet Krišnas apziņa ir tik jauka, ka pat ja esam neziņā vai kaislības, uzreiz teiksim pacelti labestības līmenī, ja vien Ievērosim likumus un noteikumus, kā arī skandēsim Harē Krišna. Šī Harē Krišna skandēsana un likumu ievērošana uzturēs jūs labestības stāvoklī. Esiet droši. Bez šaubām. Vai tas ir ļoti grūti? Huh? Labi.