LV/Prabhupada 0819 - Āšrams ir Stāvoklis Garīgajai Izaugsmei

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0818
Next Page - Video 0820 Go-next.png

Āšrams ir Stāvoklis Garīgajai Izaugsmei - Prabhupāda 0819


Lecture on SB 2.1.2-5 -- Montreal, October 23, 1968

Prabhupāda:

śrotavyādīni rājendra
nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ
apaśyatām ātma-tattvaṁ
gṛheṣu gṛha-medhinām
(ŠB 2.1.2)

Tas pats temats, ka tie, kuri ir pārāk pieķērušies Ģimenei, gṛheṣu gṛha-medhinām. Grihamēdī nozīmē tie, kas par savu darbības centru izvēlējušies mājas. Tos sauc par grihamēdī. Tie ir divi vārdi. Viens vārds ir grihastha, otrs vārds ir grihamēdī. Kāda ir šo divu vārdu nozīme? Grihastha nozīmē tādu... Ne tikai grihastha. To sauc par grihastha āšramu. Kad vien runājam par āšramu, ir runa par garīgām attiecībām. Visas šīs četras sabiedrības kārtas - brahmacārī-āśrama, gṛhastha-āśrama, vānaprastha-āśrama, sannyāsa-āśrama. Āšrama. Āšrams nozīmē... Āšrama vārds ir kļuvis mazliet populārs arī jūsu valstī. Āšrams ir stāvoklis garīgajai izaugsmei. Galvenokārt ar to domāts tas. Un arī šeit ir tik daudz jogas āšramu. Es Ņujorkā esmu redzējis tik daudz āšramu. "Ņujorkas Jogas Āšrams", "Jogas Biedrība", un līdzīgi. Āšrams nozīmē, ka tam ir saistība ar garīgo. Nav svarīgi, vai cilvēks... Grihastha nozīmē dzīvot ar ģrimeni, sievu un bērniem.

Palikt kopā ar ģimeni un bērniem nenozīmē diskvalifikāciju garīgajā attīstībā. Tā nav diskvalifikācija, jo galu galā jāpiedzimst no mātes un tēva. Visi diženie āčārjas, garīgie līderi taču arī dzimuši no mātes un tēva. Bez mātes un tēva savienības nav iespējas iegūt diženu dvēseli. Ir daudzi diženu dvēseļu piemēri, kā Śaṅkarāčārja, Kungs Jēzus Kristus, Rāmanudžāčārja. Pat viņiem nebija augstdzimušo titula, tomēr viņi nāca no grihasthām, tēva un mātes. Grihastha jeb namsaimnieka dzīve nav diskvalifikācija. Mums navajag domāt, ka tikai brahmačārī vai sanjāsī Var pacelties garīgā līmenī, kamēr tie, kuri dzīvo ar sievu un bērniem, nespēj. Nē. Čaitanja Mahāprabhu skaidri Čaitanja-čaritāmritā norādījis, ka

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei 'guru' haya
(ČČ Madhja 8.128)

Čaitanja Mahāprabhu teica, "nav svarīgi, vai cilvēks ir grihastha, sanjāsī, brāhmans vai ne. Tam nav nozīmes. Ja vienkārši cilvēks ir Krišnas apziņā, ja pacēlies Krišnas apziņas līmenī, Tad viņš ir cienīgs kļūt par garīgo skolotāju." Yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya (ČČ Madhja 8.128). Tattva-vettā nozīmē tas, kurš zina par Krišnas zinātni. Tas nozīmē pilnībā Krišnas apziņā. Sei guru haya. Sei nozīmē "viņš". Guru nozīmē "garīgais skolotājs". Viņš nesāka, ka "jākļūst par sanjāsī vai brahmačārī, tad viņš varēs..." Nē. Bet šeit izmantots grihamēdī, ne grihasthas vārds. Grihastha nav nosodīts. Ja cilvēks dzīvo pēc regulējošajiem principiem ar sievu un bērniem, tā nav diskvalifikācija. Bet grihamēdī nozīmē, ka viņam nav augstākās sapratnes interesēties par garīgo dzīvi. Vienkārši dzīvot ar sievu un bērniem kā kaķiem un suņiem - tādu sauc par grihamēdī. Tāda ir atšķirība starp šiem diviem vārdiem, grihamēdī un grihastha.