LV/Prabhupada 0825 - Cilvēka Dzīvē Būtu Jāpūlas Vien Nokļūt Pie Krišnas Lotospēdām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Cilvēka Dzīvē Būtu Jāpūlas Vien Nokļūt Pie Krišnas Lotospēdām - Prabhupāda 0825


741102 - Lecture SB 03.25.02 - Bombay

Vēdās teikts,

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ to vidadhāti kāmān
(Katha Upanišada 2.2.13.).

Kādas ir Bhagavāna pilnības? Tās ir: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Bhagavāns vianskaitlī un nityo nityānām, un nityānām daudzskaitlī.

Šīs dzīvas, mēs, esam daudzskaitlī. Jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate. Ir neskaitāmi daudz dzīvu. Neviens nevar saskaitīt. Ananta. Ananta nozīmē neierobežotu daudzumu, daudzus miljonus un tūkstošus. Nē. Jūs nevadās saskaitīt. Visas šis dzīvas, mēs, dzīvās būtnes, uztur viena būtne. Tāda ir Vēdu informācija. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Tāpat kā mēs uzturam savu ģimeni. Kāds vīrs pelna, viņš uztur savu ģimeni, sievu, bērnus, kalpus, atkarīgs, darbiniekus, tik daudzus. Līdzīgi Bhagavāns uztur visas dzīvās būtnes. Jūs nezināt, cik daudz to ir. Āfrikā ir miljoniem ziloņu. Tie vienā reizē apēd četrdesmit kilogramus. Arī tos uztur. Un maza skudriņa arī tiek uzturēta. Ir 8 400 000 dažādu dzīvības veidu ķermeņu. Kas tos uztur? Bhagavāns, šis eka. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Tas ir fakts. Kāpēc viņš mūs uztur? Īpaši bhaktas, kuri pieņēmuši Visaugstākā Kunga patvērumu, kas atmet visu tikai Viņa kalpošanas dēļ. Tāpat kā mūsu Krišnas apziņas kustība. Mums ir vairāk kā simts centru. Un viens centrs... Mēs tikko lasījās apgalvojumu no Nāca Bhārata Times, cik labi viņi ir uzraudzīti. Bet mums darba nav. Mums nav ienākumu avota. Vienīgais ienākumu avots ir Krišnas patvērums. Samāśritā ye pada-pallava-plavam. Tādēļ šāstras saka, lai pieņemam Krišnas patvērumu. Krišna ierodas, lai atklātu to pašu patiesību. Sarva-dharmān parityajya mām śaraṇaṁvraja (BG 18.66). Viņš nekad neteica,"dari šo un to. Tad Es tevi uzturēšu." Nē. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: "Ne tikai Es tevi uzturēšu, bet Es tevi auzsargāšu no grēcīgās dzīves sekām." Tiek dota tāda pārliecība. Šāstras ari saka, tasyaiva hetoḥprayateta kovido na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ (ŠB 1.5.18). Tasyaiva hetoḥprayateta kovidaḥ. Kovida nozīmē ļoti sapratīga persona. Kādēļ viņam mēģināt. Tasyaiva hetoḥ: pieņemt Krišnas lotospēdu patvērumu. Cilvēka dzīvē jāpūlas nokļūt pie Krišnas lotospēdām. Tādam būtu jābūt mūsu vienīgajam darbam.