LV/Prabhupada 0827 - Āčārjas Pienākums ir Norādīt Šāstrās Rakstīto

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Āčārjas Pienākums ir Norādīt Šāstrās Rakstīto
- Prabhupāda 0827


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 5, 1972

Čaitanja Mahāprabhu ir mums devis... Tas ir šāstrās. Čaitanja Mahāprabhu ir norādījis... Āčārja darbs... Viss ir šāstrās. Āčārja neko neizgudro. Tas nav āčārja. Āčārja vienkārši norāda, "Šeit ir tas". Tāpat kā nakts tumsā mēs pilnīgi neredzam neko. Vai arī nevaram neko redzēt, bet, kad ir saulriets, saullēkts, saullēkta efekts ir, ka mēs varam redzēt lietas tādas, kādas tās ir. Tas nav jāizgudro. Tas jau ir. Lietas ir... Mājas, pilsētas, itin viss ir tur, bet labi varam redzēt tieši saullēktā. Līdzīgi āčārja vai inkarnācija neko nerada. Viņi vienkārši apgaismo lietas tādas, kādas tās ir. Čaitanja Mahāprabhu norādīja šo pantu no Brihad-nāradīja Purānas. Pants jau bija Brihad-nāradīja Purānā.

harer nāma harer nāma harer nāma iva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(ČČ Ādi 17.21)

Šis pants jau ir Brihad-nāradīja Purānā, norādījums par mūsu darbībām Kali laikmetā. Čaitanja Mahāprabhu to norādīja. Lai gan Viņš ir Pats Krišna - Viņam jāizgudro tik daudz kas - bet Viņš tā nedarīja. Tas ir āčārja. Āčārja neizgudros nekādu jaunu reliģijas veidu, nekādu jaunu Harē Krišna mantras frāzi. Tā nav pilnvērtīgi. Tāpat kā Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Tas teikts šāstrās. Tā, lai tam būtu spēks. Ja mēs pievienojam un atlasām kaut ko no šiem sešpadsmit vārdiem, tā ir sagudrošana. Tam spēka nebūs. Viņi to nesaprot. Viņi domā, ka, ja viņi var izgudrot kādu jaunu rindu, pievienot Harē Krišna, tad viņš kļūst īpaši pazīstams. Bet viņš visu izbojā. Viņš nerada neko jaunu. Tas jaunais, ko viņš pieliek, izbojā visu. Čaitanja Mahāprabhu nekad tā nedarīja, lai gan Viņš ir Pats Krišna. Viņš pieturējās pie šāstrām. Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Viņš arī norāda: yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ na siddhiṁ sāvāpnoti (BG 16.23). Viņš norāda, ka neviens nevar atteikties no šāstru norādījumiem. Brahma-sūtra-padaiś caiva hetumadbhir viniścitaiḥ (BG 13.5). Saka Kriša. Viņš var dot. Lai arī ko Viņš teiktu, tās ir šāstras, tās ir Vēdas. Tomēr Viņs atsaucas uz šāstrām. Āčārjas pienākums ir norādīt šāstru teikto. Tas jau ir Vēdās. Viņa pienākums ir... Tāpat kā ir tik daudz zāļu. Ja dodaties uz aptieku, viss tur sastāv no zālēm, bet pieredzējis ārsts dos jums zāles, kas īpaši piemērotas jums. Jūs nevarat teikt, "Kungs, kāpēc jūs atlasāt zāles? Jūs varat man dot jebkuru pudelīti." Tās ir blēņas. Ne jebkuru. Konkrēts ķermenis, konkrēta pudelīte un noteiktas zāles, kas piemērotas jums, tādas jums dos pieredzējis ārsts. Viņš ir āčārja. Jūs nevarat teikt, ka "viss ir zāles, lai arī kuru pudeli es ņemtu, tas ir labi." Nē. Tā nav. Tas notiek. Yata mata tata patha. Kāpēc yata mata tata patha? Noteikta mata, kas piemērota jums noteiktā laikā, tas ir jāpieņem, ne kāda cita mata. Līdzīgi šajā Kali jugā, kad cilvēki dzīvo īsu mūžu, mūža ilgums ir īss, viņi ir nelaimīgi, ļoti lēni, pieņem neautorizētus reliģiskos principus, tik ļoti tiecas uz daudzām dzīves problēmām... Tādēļ noteiktas zāles šim laikmetam, kā devis Čaitanja Mahāprabhu:

harer nāma harer nāma harer nāma iva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(ČČ Ādi 17.21)

Prabhu kahe, ihā haite sarva-siddhi haibe tomāra.

Mums jāpieņem Čaitanjas Mahāprabhu norādījumi, Viņš īpaši ieradies šajā Kali jugas laikmetā. Kalau saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Tāds ir šāstru norādījums.

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ
(ŠB 11.5.32)

Tāds ir šāstru norādījums, ka šī Kunga forma, Kungu pavada Viņa sabiedrotie... Sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Čaitanja Mahāprabhu vienmēr saistās ar Šrī Advaitu Prabhu, Šrī Nitjānandu Prabhu, Šrī Gadādharu Prabhu, Šrī Šrīvāsu Prabhu. Tādēļ godināšanas process ir śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Tāds ir pilnīgs process. Nevis saīsināt. Nē. Kā norādīts. Tāds ir Šrīmad-Bhāgavatam norādījums. Kṛṣṇa-varṇaṁ tvisakṛṣṇaṁ sangopangastra... (ŠB 11.5.32). Kad mums jāgodina Kungs Čaitanja, mēs godinām arī Viņa biedrus. Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Ne saīsināta metode. Tāds ir šāstru norādījums. Lai atbrīvotos no šī laikmeta grēcīgajām darbībām, tas jau noteikts šāstrās un to apstiprinājusi dižākā autoritāte Šrī Čaitanja Mahāprabhu. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (CC Antya 20.12, Śrī Śikṣāṣṭakam 1). Mums visiem jāpieņem šī maha-mantra, jāskandē

Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē,
Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē

Liels jums paldies. Harē Krišna.