LV/Prabhupada 0831 - Mēs Nedrīkstam sekot Asadhu-margai. Mums Jāseko Sadhu-margai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0830
Next Page - Video 0832 Go-next.png

Mēs Nedrīkstam sekot Asadhu-margai. Mums Jāseko Sadhu-margai
- Prabhupāda 0831


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 13, 1972

Pradjumna: "Šī sādhana-bhakti jeb garīgās kalpošanas prakse arī iedalāma divās daļās. Pirmā daļa ir regulējošie principi. Ir jāseko šiem dažādajiem regulējošajiem principiem pēc garīgā skolotāja pavēles ar autoritatīvo rakstu spēku."

Prabhupāda: Jā. Regulējošie principi nozīmē, ka neko neizgudrojat. Regulējošie principi ir autorizēti - jop ieminēti autoritatīvos srakstos, kā to apstiprinājs garīgais skolotājs. Jo mēs nezinām. Kad to apstiprinājis garīgais skolotājs, jā, tas ir labi. Sādhu guru, sādhu-śāstra-guru-vākya, tinete kariyā aikya. Tas pats Narotamas Dāsa Thākura apgalvojums. Sādu, ievērotie principi, sādhu-mārga-anugamanam. Mēs nevaram sekot asādhu-mārgai. Mums jāseko sādhu-mārgai. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (ČČ Madhja 17.186). Mēs nevaram sekot modei, izgudrot kādu dziesmu, radīt jaunas idejas. Mēs tam nevaram sekot. Mums jādzied autorizētas dziesmas. Jāseko autorizētām metodēm. Sādhu-guru-śāstra-vākya. Sādhu un guru nozīmē šāstru pamatu. Un šāstra nozīmē sādhu un guru apgalvojumus. Tādēļ sādhu, guru un šāstras ir identiskas. Tādēļ tiem jābūt apstiprinātiem ar faktiem. Ja kāds sādhu runā pret šāstrām, tad viņš san sādhu. Ja kāda guru runā pret šāstrām, viņš nav guru. Un šāstra nozīmē sākotnējo guru un sādhu. Ko jūs domājat ar šāstrām? Kā Šrīmad-Bhāgavatam. Šrīmad-Bhāgavatam nozīmē, ka apgūstam sākotnējā sādu un guru raksturu. Tāpat kā Prahlāda Mahārādža, Prahlāda-caritra, Dhruva-caritra, Ambarīša-caritra, Pāndavas, Bhīšma. Bhāgavata nozīmē Bhagavāna un bhaga, bhaktu slavu. Tas arī viss. Tā ir Bhāgavatam. sādhu-guru-śāstra-vākya, tinete kariyā aikya.

Tā ir sādhana-bhakti. Mums jāpieņem garīgā skolotāja norādījumi. Ādau gurvāśrayam, sad-dharma-pṛcchāt. Kam vajadzīgs garīgais skolotājs? Tas kurš interesējas par sad-dharmu, nevis asad-dharmu. Sad-dharma-pṛcchāt. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (ŠB 11.3.21). Cilvēkam vajadzīgs garīgais skolotājus, kad viņš vēlas zināt par pārpasaulīgiem tematiem. Garīgais skolotājs... Pieņemt garīgo skolotāju nav modes lieta. Tāpat kā mēs turam suni, mājdzīvnieku, ja mēs līdzīgi turam garīgo skolotāju, mājdzīvnieku-garīgo skolotāju, lai dabūtu svētību visām savām grēcīgajām darbībām, tas nozīmē nepieņem garīgo skolotāju. Garīgais skolotājs nozīmē tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Jums jāpieņem garīgais skolotājs, kad domājat, ka varat sevi uzticēt pilnībā, piedāvāt savu kalpošanu. Tas ir garīgais skolotājs. Sādhu-mārga-anugamanam. Sad-dharma-pṛcchāt. Garīgais skolotājs vajadzīgs tiem, kuri interesējas par pārpasaulīgiem tematiem. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12.). Tad-vijñāna, that vijñāna, garīgās dzīves zinātne. Tas, kurš ineteresējas par garīgās dzīves zinātni, nevis kā modes lietu tur garīgo skolotāju. Nē. Ir jābūt nopietniem. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (ŠB 11.3.21). Vispirms ir jāzina, kāds temats interesē, vai materiālās lietās, vai garīgos jautājumis. Ja viņš patiesi interesējas par garīgiem jautājumiem, tad viņam jāmeklē atbilstošs, kvalificēts garīgais skolotājs. Gurum eva abhigacchet. Ir jāatrod. Tā nav iespēja. Tas ir jādara. Jādara, nevar no tā izvairīties. Bez garīgā skolotāja jūs nevarat virzīties ne soli uz priekšu.