LV/Prabhupada 0833 - Lūgums Kalpot kā Sanjāsī Krišnas, Vaišnavu, Guru un Uguns priekšā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lūgums Kalpot kā Sanjāsī Krišnas, Vaišnavu, Guru un Uguns priekšā
- Prabhupāda 0833


Sannyasa Initiation -- Bombay, November 18, 1975

Mūsu sanjāsī strādā ļoti smagi, sludina, vāc naudu - bet neatstāj sev ne graša. Vispirms brahmačārī tiek apmācīti. Brahmacārī guru-kule vasan dānto guror hitam (ŠB 7.12.1). Brahmačārī apmāca dzīvot guru vietā guru dēļ. Tas pats princips, kad cilvēks nobriest, kad viņš velta savu dzīvi Krišnam...

Krišnam nozīmē visai pasaulei. Krišna vēlas sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Sanjāsī jādodas no vienas vietas uz otru. Mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ grhiṇāṁ dīna-cetasām (ŠB 10.8.4). Sanjāsī sauc par mahātmu. Kāpēc viņš ir mahātma? Jo viņa ātma ir lielāka. Gṛhiṇāṁ dīna-cetasām. Mahad-vicalanam. Mahātma ceļo no valsts uz valsti, no vienām durvīm pie otrām - mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇām - īpaši pie mājsaimniekiem, dīna-cetasām, kura prāta apziņa ir izklopļota. Viņi ir dīna-četasām. Visi šie materiālisti ir ieinteresēti tikai jutekļu apmierināšanā, tādēļ viņus sauc dīna-četasām, ar kroplu prātu. Viņiem nav citas idejas. Viņus apgaismot ir sanjāsī pienākums, dodoties no vienām durvīm pie otrām, no valsts uz valsti, tikai lai mācītu viņiem dzīves mērķi. Tas joprojām notiek Indijā. Ja sanjāsī dodas uz ciematu, cilvēki ieradīsies viņu ielūgt, mēģinās viņu uzklausīt. Jūs pieņemat šo lūgumu kalpot Krišnas priekšā, vaišnava, guru un uguns priekšā. Jūs nedrīkstat aizmirst savu pienākumu. Jums ir dota laba iespēja. Jūs dodaties uz Āfriku, lai atbrīvotu šos cilvēkus. Šukadēva Gosvāmī saka, kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ, ye 'nye ca pāpā (ŠB 2.4.18). Šos cilvēkus uzskata par ļoti pagrimušiem, kirāta, melnajiem ļaudīm. Viņus sauc nišāda. Nišāda piedzima no valdnieka Vēnas. Viņi paraduši zagt, tādēļ tiem piešķirta atsevišķa vieta, Āfrikas džungļi. Tā tas teikts Bhāgavatam. Bet atbrīvoti var tikt visi. Kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ ye 'nye ca pāpā. To pazīst kā grēcīgu dzīvi. Bet Šukadēva Gosvāmī saka: "Var būt citi, kas nav šeit pieminēti." Ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ: "Ja viņi pieņem vaišnava patvērumu," śudhyanti, "viņi tiek šķīstīti."

Tādēļ jums jākļūst par ļoti stingru vaišnavu, tad jūs spēsiet viņus atbrīvot. Śudhyanti. Kā gan viņus atbrīvot bez vēl vienas dzimšanas? Jā. Prabhaviṣṇave namaḥ. Jo vaišnavs tos atbrīvos ar Višnu spēku, jo tie ar šo spēku ir apveltīti. Praktiski mēs pērnreiz redzējām, kad devāmies uz Nairobi, tik daudzi afrikāņi ļoti labi attīstās. Viņi uzdod labus jautājumus, ievēro likumus un noteikumus. Afrikāņi nav paši izsmalcinākākie jeb civilizētākie, aizmirst Dievu. Bet ja jūs patiesīgi darbojaties, ja jūs ar savām pūlēm atbrīvojat tikai vienu cilvēku, tad tūdaļ Krišna jūs atzīst. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (BG 18.69). Tas ir ātrākais veids, kā iegūt Krišnas atzinību, ar sludināšanu.