LV/Prabhupada 0834 - Bhakti ir Tikai Bhagavānam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhakti ir Tikai Bhagavānam
- Prabhupāda 0834


Lecture on SB 3.25.19 -- Bombay, November 19, 1974

Lai materiālās dabas īpašības mazāk ietekmētu, ir jānokļūst uz gjānas, vairāgjas un bhakti līmeņa. Citādi tas nav iespējams. Un tas pats process uzsvērts atkal: na yujyamānayā bhaktyā bhagavati... Bhakti, kur ti pielietot? Kāds saka, ka viņam ir bhakti. Kur? "Man ir bhakti pret manu sievu. Es viņu ļoti mīlu. Es par viņu rūpējos. Ja es viņu neredzu, es jūku prātā." Tāda veida bhaktu šeit nav izskaidrota. "Man ir bhakti pret manu ģimeni. Man ir bhakti pret savu valsti. Man ir bhakti pret dievieti Durgu. Man ir bhakti pret tik daudziem padieviem..." Nē. Tāda veida bhakti nederēs. Tādēļ īpaši teikts bhaktyā bhagavati. Bhagavati, "pret Augstāko..." Kāda veida Bagavānu? Mūsdienās ir tik daudz Bhagavānu. Nē, ne imitējošu Bhagavānu, bet kādu? Akhilātmani. Jautājiet tā šauktajam viltus Bhagavānam, vai viņš ir akhilātmans. Vai atrodies ikviena sirdī? Vai vari pateikt, ko es šobrīd domāju?"

Bhagavāns nozīmē, ka Viņš ir akhilātmā. Lai jūs nemaldina tā sauktais Bhagavāns. Viss ir tur. Bhagavāns nozīmē akhilātmani. Viņš zina. Krišna Bhagavad-gītā saka, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe (BG 18.61). Ja esi īšvara, tad tev jābūt ikviena sirdī. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ (BG 15.15). Īśvara... Krišna ir Īśvara. Tādēļ Viņš teica, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: "Es atrodos ikviena sirdī." Ja esi Īšvara, ja esi Bhagavāns, vai esi manā sirdī? Vai zini, ko es šobrīd domāju? Tik akhilātmani. Viss jāapgūst ļoti rūpīgi. Bhakti ir tikai Bhagavāna dēļ. Nevis "mana bhakti ir tam, šim padievam, tam padievam, manai ģimenei, valstij, sabiedrībai, sievai, manam kaķim, sunim." Tā nav bhakti. Tā ir tikai atdarināšana. Tā ir iekāre. Tā ir vēlme. Tā nav bhakti. Bhakti nozīmē bhagavati. Bhagavati nozīmē akhilātmani.

Ja mēs varam attīstīt šo Krišnas apziņu, bhakti, tad mūsu dzīve, veiksmīga dzīve, brahma-siddhaye, pilnīga sevis apzināšanās, būs iespējama. Tādēļ tiek teikts, sadṛśaḥ asti śivaḥ panthā: "Nē. Citas alternatīvas nav." Ja jūs... Brahma-siddhaye. Brahmans, Para-brahmans ir Krišna. Brahma-siddhaye nozīmē saprast, kādas ir attiecības... "Es esmu Brahmans." Tas ir labi. Aham brahmasmi. Bet kāda ir jūsu saistība ar Para-brahmanu? Tā ir brahma-siddhi. Brahmans un Para-brahmans ir divi Brahmani. Kāpēc ir...? Ātma un paramātma, īšvara un paramēšvara. Dzīvē būtne un Visaugstākā Būtne. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Tāda ir Vēdu informācija. Vienmēr ir divi. Ātma, paramātma, brahmans, parabrahmans. Un brahma-siddhaye nozīmē ne tikai saprast, ka esmu Brahmans, bet man jāsaprot, kādas ir manas attiecības ar Para-brahmanu. Tas ir brahma-siddhi. Tas nozīmē, ka mums jāzina, kas ir Parabrahmans. Ka Parabrahmans ir Krišna.