LV/Prabhupada 0846 - Materiālā Pasaule ir Garīgās Pasaules Ēnas Atspoguļojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Materiālā Pasaule ir Garīgās Pasaules Ēnas Atspoguļojums
- Prabhupāda 0846


741221 - Lecture SB 03.26.09 - Bombay

Nitai: "Dēvahūti teica: Ak, Dieva Augstākā Personība, laipni izskaidro Augstākās Personas un Viņa enerģiju īpašības, jo tās abas ir visa izpaustā un neizpaustā iemesls."

Prabhupāda:

prakṛteḥ puruṣasyāpi
lakṣaṇaṁ puruṣottama
brūhi kāraṇayor asya
sad-asac ca yad-ātmakam
(ŠB 3.26.9)

Kapiladēva šeit uzrunāts kā Purušottama. Dzīvās būtnes, Visrdvēsele un Dieva Augstākā Perosnība. Dzīvās būtnes reizēm sauc par purušām, jo puruša nozīmē baudītājs. Dzīvās būtnes vēlas baudīt šo materiālo pasauli, lai gan nav baudītājas. Mēs to daudzkārt esam izskaidrojuši. Dzīvās būtnes arī ir prakriti, bet arī vēlas baudīt. To sauc par ilūziju. Savā baudas temperamentā viņu var saukt par purušu, iluzoro purušu. Īstais piriša ir Bhagavāns. Puruša nozīmē bhokta. Bhokya, īstais baudītājs ir Dieva Augstākā Personība. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29).

Devahūti vēlas puruša un prakriti īpašību skaidrojumu. Puruša ir viens, prakriti, ir daudzas enerģjas. Prakriti ir enerģija. Tāpat kā mums ir praktisks piemērs, ka ir vīrs un sieva, bet sieva tiek uztverta kā enerģija. Vīrs dienu un nakti smagi strādā, bet, kad viņš atgriežas mājās, sieva viņam sagādā ērtības, gulēšanu, seksu, tik daudzus veidus. Viņš atgūst enerģiju. Īpaši karmī gūst enerģiju no sievas uzvedības un kalpošanas. Citādi karmī nespēj strādāt. Lai nu kā, pastāv enerģijas princips. Līdzīgi, arī Visaugstajam Kungam ir enerģija. Vēdānta-sūtrā mēs saprotam, ka Dieva Augstākā Personība, sākotnējais visa avots, Brahmans... athāto brahma jijñāsā. Vienā kodeksā Vjāsadēva raksta, ka janmādy asya yataḥ: "Brahmans, Visaugstā Absolūtā Patiesība, ir visa radītājs (ŠB 1.1.1)." Ja vien nav šī principa, Brahmans, Absolūtā Patiesība, arī pieder pie enerģijām, strādā ar Savām enerģijām. Kā gan citādi šī koncepcija nonāk materiālajā pasaulē? Materiālā pasaule ir ēna, garīgās pasaules atspoguļojums. Ja vien sākotnēji kaut kas nav garīgajā pasaulē, to nevar atspoguļot materiālajā pasaulē.