LV/Prabhupada 0847 - Kali Jugas Apraksts Dots Šrīmad-Bhāgavatam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kali Jugas Apraksts Dots Šrīmad-Bhāgavatam
- Prabhupāda 0847


731224 - Lecture SB 01.15.46 - Los Angeles

Vakar mēs apspriedām Kali-jugu. Pašu pagrimušāko laipkmetu. Cilvēki ir paši pagrimušākie. Pēc aprēķiniem septiņdesmit pieci procenti no visa nav reliģiski, salīdzinājumā ar citiem laikmetiem, reliģiski ir tikai divdesmit pieci procenti. Un arī šie divdesmit pieci procenti reliģiskās dzīves samazināsies. Pirms šī panta izskaidrošanas es jums izskaidrošu dažas šī laikmeta pazīmes. Tas arī izskaidrots Šrīmad-Bhāgavatam, divpadsmitajā dziedājumā, trešajā nodaļā. (sānis:) Kur tas ir? Padodiet man grāmatu. Mēs to vēl neesam publicējuši, tādēļ es lasu atsauces. Anyonyato rājabhiś ca kṣayaṁ yāsyanti pīḍitāḥ. Tas aprakstīts otrajā nodaļā, divpadsmitajā dziedājumā, Šrīmad-Bhāgavatam.

tataś cānu-dinaṁ dharmaḥ
satyaṁ śaucaṁ kṣamā dayā
kālena balinā rājan
naṅkṣyaty āyur balaṁ smṛtiḥ

Kali jugas apraksts dots Šrīmad-Bhāgatavam. Tās sauc par šāstrām. Šrīmad-Bhāgavatam sarakstīti pirms piectūkstoš gadiem, kad sākās Kali-juga. Tur aprakstīts arī tas, kas notiks nākotnē. Tādēļ mēs pieņemam šāstras. Tri-kāla-jña. śāstrakāram jeb šāstru sastādītājam jābūt atbrīvotam cilvēkam, lai viņš varētu apsrakstīt pagātni, tagadni un nākotni. Šrīmad-Bhāgavatam jūs atradīsiet tik daudz ko, kas, kā tiek teikts, notiks nākotnē. Tāpat kā Šrīmad-Bhāgavatam tiek runāts par Kunga Budas parādīšanos. Līdzīgi piemin Kunga Kalki atnākšanu. Tiek minēta Kunga Čaitanjas atnākšana, lai gan tas viss pierakstīts pirms piecsimt gadiem. Tri-kāla-jña. Viņi zina pagātni, tagadni un nākotni. Apspriež Kali-jugu. Šukadēva Gosvāmī apraksta galvenās šī laikmeta pazīmes. Pirmais simptoms, viņš saka, ir tataś ca anu-dinam. Attīstoties Kali jugai, dharma, reliģiskie principi; satyam, patiesīgums, śaucam, tīrība, kṣamā, piedošana, dayā, zēlastība, āyuḥ, dzīves ilgums, balam, ķermeņa spēks, smṛtiḥ, atmiņa... Tikai paskaitiet, cik daudz. Dharmaḥ, satyam, śaucam, kṣamā, dayā, āyuḥ, balam, smṛti- astoņi. Tas viss pakāpeniski samazināsies, tikpat kā pavisam. Kā jau teicu, Kali-juga... Citās jugās... Tāpat kā Satja jugas ilgums bija astoņsimt tūkstoši gadu. Cilvēks tolaik dzīvoja simttūkstoš gadus. Simttūkstoš gadus. Nākamais laikmets ilgs divpadsmit 1 200 000 gadu, culvēki dzīvoja tūkstoti gadu, ne vienu, desmit tūkstošus. Desmitkārt mazāk. Nākamajā laikmetā, Dvāpara jugā atkal desmitkārt mazāk. Tomēr viņi dzīvoja tūkstoti gadu, laikmeta ilgums bija 800 000 gadu. Nākamajā laikmetā, Kali-jugā dzīves ilgums ir simttūkstoši gadu. Mēs varam nodzīvot augstākais simts gadus. Mēs nedzīvojam simts gadus, tomēr simts gadi ir limits. Tikai paskat. No simts gadiem... Indijā tagad vidējais vecums ir trīsdesmit pieci gadi. Jūsu valstī, kā saka, septiņdesmit gadi? Tātad samazinās. Un tā tas samazināsies līdz pat divdesmit, trīsdesmit gadiem, tad cilvēku uzskatīs par ļoti vecu. Tā būs šajā laikmetā, Kali jugā. āyuḥ, dzīves ilgums, samazināsies.