LV/Prabhupada 0852 - Kungs atrodas jūsu sirds visdziļākajā nostūrī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kungs atrodas jūsu sirds visdziļākajā nostūrī
- Prabhupāda 0852


750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Materiālā dzīve nozīmē aizņemtību ar četrām lietām: kā ēst, gulēt, nodarboties ar labu dzimumdzīvi, kā aizsargāties. Āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ ca sāmānyam etat paśubhir narāṇām (Hitopadeša). Bet šīs lietas neatrisina mūsu problēmas. To mēs nesaprotam. Problēmas pastāv. Nav tā, ka mēs, idnieši, esam ieradušies Amerikā, lai redzētu, vai ļoti bagāta tauta ir atrisinājusi savas problēmas. Nē, problēmas pastāv. Vairāk problēmu kā Indijā. Indijā var būt viena problēma, ka ir... Patiesībā nav, bet mums sludina, ka indieši mirst badā. Bet es nevienu badā neesmu redzējis. Lai nu kā, problēma ir. Materiālā dzīve nozīmē problēmas, un, ja vēlaties problēmas atrisināt, tad ir doti noteikumi: taṁ nirvṛto niyatārtho bhajeta. Nozīmē Dieva Augstākā Personība.

Tad var būt jautājums: "Nu jūs esat man teicis atteikties no visām sevis uzturēšanas pūlēm, Šukadēva Gosvāmī. Jūs esat uzņēmies ēdienu jūs gaidāt zem koka, viņš jums dos mazliet augļu, tos jūs varat ēst. Ūdeni jūs iegūstat, dodoties uz upi, dzerat, cik daudz vien vēlaties." Pirms šī panta viņš teica: "Gulēšanai ir ļoti labs zāles matracis. Man nav vajadzīgs spilvens, mums ir dabisks spilvens, jums ir sava roka. Atgulieties." Tā, āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ ca. Bet, ja jūs vēlaties attīstīties garīgajā dzīvē, jums jāatsakās no jutekļu apmierināšanas. Un jutekļu apmierināšanas būtība ir dzimumdzīve. Citādi viss ir sagatavots jūsu ēšanai, gulēšanai, nodalījums, dzīvoklis. Viss ir nodrošināts. Arī templis. "Kur ir templis? Es vēlos godināt Dievu. Kur ir baznīca? Kur ir templis? Ja es dzīvošu alā, tad man vajadzēs atrast citus veidus, kā doties uz templi." Tādēļ Šukadēva Gosvāmī iesaka: "Nē." Evaṁ sva-citte svata eva siddha. "Jūsu sirds dziļumos atrodas Kungs. Jūs sēžat jebkur - alā, džungļos vai jebkur. Ja vēlaties, varat noskairot, ka Kungs ir jūsu sirdī." īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Krišna saka, ka Visaugstais Kungs - tas nozīmē Viņš - atrodas ikviena soirdī. Ja mēs esam patiesīgi... "Mēs" nozīmē, šīs dzīvās būtnes. Arī mēs dzīvojam šajā ķermenī. Asmin dehe, dehino ‘smin, dehino ‘smin dehe (BG 2.13). Mēs neesam šis ķermenis. Es esmu, jūs esat, mēs esam šajā ķermenī, arī Kriņa atrodas šajā ķermenī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe (BG 18.61). Nav tā, ka Viņš atrodas hindu sirdī, bet ne citos. Nē. Visos. Sarva-bhūtānāṁ. Viņš atrodas pat suņu, kaķu un tīģeru sirdīs. Visos. Tas ir īšvarah. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe. Šo pantu mēs esam apsprieduši atkārtoti - tas ir ļoti, ļoti svarīgi - ka šis ķermenis ir kā auto, yantra. Māyayā… Bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrā rūḍhāni māyayā (BG 18.61). Māyayā. Ar maijas, materiālās enerģijas, starpniecību. šis transportlīdzeklis piešķirts man. Kāpēc? Jo es vēlējos klaiņot pa Visumu, tāpat kā viņi dodas uz mēness planētu. Tātad tas ir ikvienam. Tās sauc par filozofiskām idejām. Ikviens cilvēks, ja viņš vispār ir cilvēks, apsver. Tas ir filozofisks prāts. Viņš apsver: "Ak, šeit ir tik daudz zvaigžņu. Vai... Ko viņi dara? Cik daudz šeit ir cilvēku? Kur ir automašīna? Vai tas ir kalns, okeāns?" Šie jautājumi automātiski uzrodas saprātīgam cilvēkam. Tas ir filozofijas sākums. Dabiski.