LV/Prabhupada 0854 - Dižākais par Diženajiem, Mazākais par Mazākajiem. Tas ir Dievs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dižākais par Diženajiem, Mazākais par Mazākajiem. Tas ir Dievs
- Prabhupāda 0854


750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Kad Krišna vēlējās zināt... Ardžuna vēlējās uzzināt no Krišnas, "Cik tālu sniedzat Tavas spējas? Kā Tu darbojies? Es vēlos zināt." Jo viņš ir ziņkārīgs, brahma-jijñāsā. Viņš mēģina saprast, kas ir Dievs. Un Dievs atbild personīgi. Viņš šajā nodaļā teicis, ka "starp šiem es esmu tas, starp tiem es esmu šis..." Tad Viņš izdara kopsavilkumu, ka "Cik daudz man jāsaka? Vienkārši mēģini Mani saprast, Manas spējas, ka... Šajā materiālajā pasaulē ir neskaitāmi Visumi, un katrā Visumā ir neskaitāmi daudz planētu. Tā Es atrodos ikvienā no tiem," viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam, "es tos visus uzturu." Tāpat kā Krišna atrodas ikviena sirdī, tā... Līdzīgi Krišna atrodas visā, pat atomā. Tas ir Krišna. Mēs vēlamies atdarināt Krišnu, bet ja man... Ja mums liek ieiet atomā, to mēs nevaram. Nē.

Krišna, Dievs, nozīmē, ka Viņš ir... Viņš var kļūt par dižāko no dižākajiem. Mums var būt priekšstats par dižāko, Visumu. Ne tikai par šo, bet miljoniem visumu, tos rada no Viņa ķermeņa porām, matiem. Yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ (Bs 5.48.). Tas ir Dievs. Mums, iespējams, ķermenī ir daudzi miljoni poru. Dievam, Mahā Višnu elpojot, pa šīm porām rodas Visumi, tas notiek pastāvīgi. Yasyaika-niśvasita-kālam. Jums jābūt priekšstatam par Dievu: dižāks par dižāko, mazāks par mazāko. Tas ir Dievs. Viņš var radīt šos milzu Visumus, tikai elpojot. Un atkal - mēs nezinām, cik daudz ir atomu katrā Visumā - Viņš var ienākt katrā atomā. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ.

Eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.35.).

Tā uztverams Dievs.

Šeit ir teikts, ka mēs šajā materiālajā pasaulē ciešam. Mēs vienkārši domājam, ka "nākotnē es tā būšu laimīgs." Bet pirms nākotnes mums jau pienācis gals. Tāds ir mūsu stāvoklis. Ne tikai vienreiz, bet daudzas reizes. Tomēr man, jums ir viedoklis. Tāpat kā tā sauktais zinātnieks: miljons gadu starpība, un tad tas notiks, tas notiks. Nē. Tās visas ir blēņas. Kā - jūsu vecums ir piecdesmit vai sešdesmit gadi - kā jūs iegūsiet miljiniem gadu? Jūsu piecdesmit, sešdesmit gadi būs miljoniem reižu pagājuši, pirms apzināsieties patiesību. Bet tā sauktie zinātnieki domā: "Nē. Šie piecdesmit, sešdesmit gadi ir ilga dzīve." Tādā veidā nav saprotams. Tas nav iespējams. Ciraṁ vicinvan. Ja spekulējat šādā muļķīgā ciraṁ veidā, ārēji, jūs tomēr nesapratīsiet. Ciraṁ vicinvan.

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan
(SB 10.14.29)

Ciraṁ nozīmē ārēji, ja spekulējat, lai saprastu Dievu ar savām mazajām smadzenēm un ierobežoto jutekļu uztveri, tas nebūs... Lai uztvertu šāstras, ja vēlaties, vispirsm jums jāatsakās no materiālās pieķeršanās. Nivṛtta… Materiālā pieķeršanās, kamēr vien mēs esam pieķērušies materiālajam, Krišna mums dos relatīvu ķermeni. Tathā dehāntara-prāptir (BG 2.13.). Ja mēs vēlamies īslaicīgu materiālu baudu, tad saskaņā ar ķermeni būs baudījums. Skudras dzīvē arī ir tas pats: ēšana, gulēšana, sekss un aizsargāšanās. Un Kungam Indram, debesu valdniekam, arī ir tā pati tieksme - ēst, gulēt, kopoties un aizsargāties. Ja jūs dodaties uz mēnesi, saules planētu vai uz visaugstākajām planētām, kur vien dodaties, būs četras lietas: ēšana, gulēšana, kopošanās, dzimšana, nāve, vecums un slimības.