LV/Prabhupada 0867 - Mēs Esam Mūžīgi un Atbildīgi par Savām Darbībām. Tās ir Zināšanas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Esam Mūžīgi un Atbildīgi par Savām Darbībām. Tās ir Zināšanas
- Prabhupāda 0867


750520 - Morning Walk - Melbourne

Hari Šauri: Vai laika neregularitāte un...

Prabhupāda: Tas ir Grēcīgas Dzīves dēļ, neregulāri.

Hari Šauri: Ja mēs pieaugam Krišnas apziņās kustībā...

Prabhupāda: Tad tas būs regulāri. Tas ir dabas sods. Jums var nerūpēt grēcīga dzīve, bet tas tiek ierakstīts. Tā ir muļķība. "Man nerūp Dievs, nerūp tas, kas notiks tālāk." Tā ir muļķība. Cilvēki... Zemākajās planetārajās sistēmās ir tādi. Arī šajā planētā. Rietumvalstīs ir daudzas vietas: "Man nekas nerūp, ne kas ir grēcīga dzīve, ne arī, kas notiks. Baudīsim, tas arī viss." Tāda ir viņu filozofija. "Baudīsim, tas arī viss." Tāds ir materiālistisks skaitījums. Viņi nezina, ka esam mūžīgi un ka esam atbildīgi par savām darbībām. Tās ir zināšanas. Bet viņiem zināšanu nav. Viņi vienkārši vēlas baudīt. Viņiem nerūp arī nāve. Vienkārši jutekļu apmierināšana. Tas arī viss. To sauc dānava dzīvi. Zinātnieki izskaidro tik daudzas dažādības. Viņi pieņem, ka ir tik daidz dažādību. Kāpēc dzīvē ir tik daudz dažādību?

Hari-šauri: Viņi tikai pieņēma aptuveni. Viņi teica, ka neseni atklājumi un fosīliju izpēte, un tas...

Prabhupāda: Tas ir labi.

Hari-šauri:... viņi veica savus aprēķinus.

Prabhupāda: Kāpēc ir dažādības?

Amogha: Viņi sākotnēji reica, ka bija tikai šūna, bet, pielāgojoties dažādiem apstākļiem, būtu jādzīvo vienam veidam, citam būtu jāmirst. Visas šīs dažādības pielāgotas dažādiem apstākļiem.

Prabhupāda: Kurš tos pielāgoja? Kurš to paveica?

Amogha: Nu, viņi tikai... Nejauši.

Prabhupāda: Ak, tās ir blēņas. Nekas nenotiek nejauši. Tās ir blēņas. Ir jābūt kādam iekārtojumam. Kas notiek nejauši? Kāpēc jūs rūpējaties par šiem kokiem? Tik daudz kas. Nekas netiek darīts nejauši. Jūs neredzat iemeslu. Ja nejauši kāds var iegūt bagātību, kāpēc jūs tik smagi cīnāties, lai iegūtu bagātību? Kāpēc viņu automašīnas lido visu diennakti šurpu un turpu? Kāpēc jūs mēģināt? Lai nejauši rodas nauda, lai apsēžas. Kāpēc viņi to nedara? Ja jau ir nejaušība, lai ir nejaušība, un jūs varat kļūt par bagātniekiem. Kāpēc viņi mēģina? Kāpēc viņi dodas uz koledžu? Nejauši varat kļūt par maģistriem, doktoriem. Tās visas ir blēņas, vienkārši nabadzīga spriestspēja. Nabadzīga spriestspēja. Ja viss notiek nejauši, kāpēc mēģināt? Kāda ir atbilde?

Amogha: Nu, mēs mēģinām, bet - mums jāmēģina - bet mēs nevaram pateikt, kas notiks. Tas notiek nejauši, kad mēģinām. Tāpat kā skolā mums jāmēģina, bet varbūt mēs tiksim paaugstināti.

Prabhupāda: Nē, ja ticat nejaušībai, tad jums jāmēģina viss. Nekas nenotiek nejauši.

Hari-šauri: Nu, tad vai nevaram teikt, ka viss notiek ar cilvēka darbības palīdzību? Saņēmu vienu vēstuli no kādas savas agrākās paziņas, un...

Prabhupāda: Darbība plus Dieva svētība - divas lietas. Ir pieci cēloņi: darbība, vieta, enerģijas proporcija un, galu galā, Dieva svētība. Tas notiek. Citādi nevarētu būt ne runas par nejaušību.