LV/Prabhupada 0870 - Kšatrija Pienākums ir Glābt, Aizsargāt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kšatrija Pienākums ir Glābt, Aizsargāt
- Prabhupāda 0870


750519 - Lecture SB - Melbourne

Šī ir saruna starp Mahārādžu Parīkšītu un Šukadēvu Gosvāmī. Māhārādžs Marīkšīts pirms pieciem tūkstošiem gadu bija visas pasaules imperators. Agrāk - līdz pat pirms pieciem tūkstošiem gadu - visu pasauli konrolēja un vadīja valdnieki, kuru galvaspilsēta bija Hastināpura, Jaundeli. Bija tikai viens karogs, viens karalis, vieni Svētie Raksti, Vēdu raksti, un ārieši. Āryas bija civilizēti cilvēki. Jūs, eiropieši, amerikāņi, arī esat ārieši, Indoeiropiešu atzars. Mahārādžs Džajāti, Mahārādžs Parīkšits, to atdeva saviem diviem dēliem. Atdeva daļiņu no Austrumeiropas, grieķu un romāņu. Tāda ir vēsture, Mahābhārata. Mahābhārata nozīmē dižā Indija. Citas reliģijas nebija. Viena reliģija. Vēdu reliģija. Vēdu reliģija nozīmē pieņemt Dieva Augstāko Personību kā Visaugsto Personu, Absolūto Patiesību. Tāda ir Vēdu reliģija. Tie, kuri lasījuši Bhagavad-gītu... Piecpadsmitajā nodaļā tiek teikts, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Vēdu zināšanas nozīmē saprast Dievu. Tāda ir Vēdu reliģija.

Vēlāk, attīstoties Kali jugai... Kali-juga nozīmē tumsas jeb grēcīgais laikmets, strīdu, lieku runu un cīņu laikmets. To sauc par Kali-jugu. Tā tas notiek. Pēdējos piecus tūkstošus gadu, kopš sākusies Kali juga, un Kali-jugas sākumā bija govju nogalināšana. Kad Mahārādžs Parīkšīts ceļoja pa visu pasauli, viņš redzēja kādu melnādainu vīru, kurš mēģināja konaut govi. Un Mahārādžs Parīkšīts, to redzot, tūdaļ... Govs drebēja bailēs no nokaušanas. Un Mahārādžs Parīkšīts to redzēja: "Kas ir šis vīrs, kurš manā karaļvalstī mēģina nogalināt govi?" Viņš tūdaļ pacēla zobenu. Tas ir kšatrijs. Kšatrijs nozīmē... Kṣat nozīmē ievainot un trāyate - tas ir kšatrijs. Ir cilvēki, kas vēlas kaitēt cietiem. Tas tagad pieaudzis. Bet Mahārādža Parīkšīta laikā tas netika atļauts. Valdnieks ir atbildīgs. Valdība ir atbildīga par to, lai katrs pilsonis, cilvēks vai dzīvnieks, dzīvotu mierā, būtu drošs par savu īpašumu, par sevi. Un kšatrija pienākums ir glābt, aizsargāt. Tāda bija valdības sistēma. Tas ir garš stāsts. Parīkšīts Mahārādžs bija ļoti dievbijīgs. Tāda bija sistēma.