LV/Prabhupada 0889 - Ja ik Dienas Iekrājat Vienu Centu, Kādu Dienu Tas Var Kļūt Par Simts Dolāriem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0888
Next Page - Video 0890 Go-next.png

Ja ik Dienas Iekrājat Vienu Centu, Kādu Dienu Tas Var Kļūt Par Simts Dolāriem
- Prabhupāda 0889


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Bhakta: Šrīla Prabhupāda, kad Svētajos Rakstos teikts, ka Kunga Brahma ceļo uz gulbja, hamsas, vai tas ir...? Vai mums tas jāuztver, ka viņš ceļo uz īsta gulbja vai arī tas ir kas simbolisks?

Prabhupāda: Ne simbolisks, tas ir fakts. Kāpēc tu saki, ka simbolisks?

Bhakta: Tas ir visai neparasti.

Prabhupāda: Neparasti... Kāda gan tev ir pieredze? Tev nav pieredzes. Vai tev ir kāda pieredze par citām planetārajām sistēmām? Tad? Tava pieredze ir ļoti maziņa. Jums nav jāizskaitļo Brahmas dzīve vai citas lietas savā mazajā pieredzē. Bhagavad-gītā tiek teikts, ka Brahmas dzīves ilgums, sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ... (BG 8.17). Brahmas dzīve, kā teikts šāstrās. Mēs jau esam izskaidrojuši, ka pieņemam šāstru autoritatīvos apgalvojumus. Tur teikts par Brahmas dzīvi. Arhat nozīmē, ka viena diena līdzinās mūsu četrām jugām. Četras jugas nozīmē četrdesmit trīs... 4 300 000 gadi, pareiziniet tos ar vienu tūkstoti, sahasra-yuga-paryantam. Sahasra nozīmē viens tūkstots. Un juga nozīmē 4 300 000 gadi veido jugu. Pareiziniet to ar vienu tūkstoti: šis laika posms ir viena Brahmas diena. Līdzīgi viņam ir viena nakts. Līdzīgi viņam ir viens mēnesis. Līdzīgi viņam ir viens gads. Un viņš dzīvo simts šādus gadus. Kā gan jūs varat aprēķināt? Kā tas var būt jūsu pieredzē? Jūs domājat, ka tas ir kaut kas neparasts. Nē. Jūsu pieredze ir niecīga. Tādēļ jums jāgūst pieredze no pilnīgas personas, Krišnas. Tad jūsu zināšanas ir pilnīgas. To es jau esmu pateicis. Nemēģiniet saprast ar savu niecīgo pieredzi visu. Tad jums neizdosies.

Bhakta (2): Prabhupāda, vai pūles kalpot Krišnam virtuāli...

Prabhupāda: To es jau esmu izskaidrojis, kad ieradāties; lai gan esat iniciēts, arī tā ir kalpošana. Ja ik dienas ieguldāt vienu centu, kādu dienu to skaits sasnies simtu. Kad jums nūs simts dolāru, jūs varat veidot biznesu. Jūs šeit ierodaties ik dienas, ik pa vienam centam. Kad būs simts dolāri, jūs kļūsiet par bhaktu.

Bhaktas: Džaja! Haribol!

Prabhupāda: Tas tātad neiet zudunā. Tas ir... Tas teikts Šrīmad-Bhāgavatam, kṛta-puṇya-puñjāḥ (ŠB 10.12.11). Kṛta-puṇya. Kṛta nozīmē paveikts. Šukadēva Gosvāmī apraksta, kad Krišna spēlējās ar Saviem draugiem ganuzēniem, viņš aprakstīja, ka "Šie govju ganuzēni, kas spēlējas ar Krišnu, nav nonākuši šādā līmenī vienas dienas laikā." Kṛta-puṇya-puñjāḥ. "Dzīvi pēc dzīves veicot dievbijīgas darbības, nu viņi nonākuši stāvoklī, kad viņiem ļauts rotaļāties ar Augstāko." Tātad kṛta-puṇyaḥ-puñjāḥ. Jebkura dievbijīga darbība Krišnas labad - tā ir jūsu mūžīgā vērtība. Tā nekad nezudīs. Tā tikai pieaugs. Kādu dienu tā palīdzēs jums nonākt stāvoklī, kad varēsiet spēlēties ar Krišnu. Tā ir Krišnas apziņas kustība.