LV/Prabhupada 0896 - Kad Pārdodam Grāmatu, Tā ir Krišnas Apziņa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0895
Next Page - Video 0897 Go-next.png

Kad Pārdodam Grāmatu, Tā ir Krišnas Apziņa
- Prabhupāda 0896


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Ja attīstāties Krišnas apziņā, rezultātā pēc šī ķermeņa atstāšanas... Krišna saka: tyaktvā deham, after giving up this body, punar janma naiti. Jums vairs nevajadzēs piedzimt šajā amteriālajā pasaulē. Tas ir vēlami. Pieņemsim, man šobrīd ir ļoti ērti. Mans ķermenis ir ērtā pozā, bet ir nāve, ir vēl viena dzimšana. Pēc šī ķermeņa atstāšanas, ja es saņemu kaķa vai suņa ķermeni, kāda ir ērta stāvokļa nozīme? Jo nāve ir neizbēgama, un janmāntaṁ, tataḥ dehāntaram. Dehāntaram nozīmē, ka jums būs jāpieņem vēl viens ķermenis. Ja nezināt, kādu ķermeni saņemsiet... Jūs to varat zināt. Tas teikts šāstrās, ka, ja jums ir tāda un tāda mentalitāte, jūs iegūsiet tai atbilstošu ķermeni. Ērtā pozā es saglabāšu suņa mentalitāti, nākamajā dzīvē būšu suns. Kāda tad ir šīs ērtās pozīcijas vērtība?

Es varu būt šādās ērtībās divdesmit gadus, piecdesmit gadus, augstākais, simts gadus. Un pēc tam es atstāšu ķermeni, ja savas mentalitātes dēļ es kļūšu par kaķi vai suni, vai peli, kāds gan labums no ērta stāvokļa? Šie cilvēki to nezina. Viņi īpaši šajā laikmetā domā, ka" "Es nu esmu ērtā stāvoklī. Man ie gana naudas. Gana daudz īpašuma. Man ir gana ērtību, ēdiena. Tiklīdz šim ķermenim pienāk gals, es vairs nepiedzimšu. Kamēr dživoju, ļaujiet man baudīt dzīvi." Tāda ir mūsdienu filozofija, hēdonisms. Bet tā nav patiesība. Kuntī tādēļ raizējas: apunar bhava-darśanam (ŠB 1.8.25). Apunar bhava, neatkārtot. Ja vienmēr redzat Krišnu, tā ir Krišnas apziņa. Krišnas apziņa nozīmē vienmēr domāt par Krišnu. Jūsu apziņai jābūt vērstai uz Krišnu.

Tādēļ mums ir dažādas nodarbes Krišnas apziņā. Jums nevajag novirzīt savu enerģiju. Nu mēs pārdodam grāmatas...Tā ir Krišnas apziņa. Bet ja mēs domājam, ka grāmatu pārdošanu var pārveidot par dārglietu pārdošanu, tānav diez ko laba ideja. Tā nav laba ideja. Tad mēs kļūsim par rotkaļiem. Punar mūṣika bhava. Kļūsim atkal peles. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Mūsu Krišnas apziņa nedrīkst tikt novirzīta. Citādi dosieties uz elli. Pat briesmās, pat ja ciešam Krišnas apziņā, mums jāpiecieš. Mums jāgaida šādas briesmas un jālūdz Krišnam. Kāda ir šī lūgšana? Tat te 'nukampāṁ su-samīkṣamāṇaḥ (ŠB 10.14.8). "Mans dārgais Kungs, tā ir liela žēlastība, ka esmu nonācis šajā bīstamajā stāvoklī." Tāds ir bhaktas viedoklis. Viņš briesmas neuztver kā briesmas. Viņš to pieņem par Krišnas žēlastību. Kādu? Bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. "Savu pagātnes darbību dēļ man bija ļoti jācieš. Bet Tu mīkstini šīs ciešanas, padarot tās mazas."