LV/Prabhupada 0897 - Ja Paliekat Krišnas Apziņā, Tas ir Jūsu Ieguvums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Paliekat Krišnas Apziņā, Tas ir Jūsu Ieguvums
- Prabhupāda 0897


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Tāpat kā soda apliecinājums. Dažkārt tiesā vainīgais ir ietekmīgs vīrs. Pieņemsim, ja tiesnesis vēlas 100 000 dolārus, viņš var maksāt nekavējoties. Bet viņš tam prasa: "Jums jādod tikai viens cents." Jo arī tas ir sods. Bet zemāks. Līdzīgi mums jācieš savu pagātnes darbību dēļ. Tas ir fakts. Jūs nevarat izvairīties. Karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Bs. 5.54.). Bet tie, kas garīgi kalpo, kas ir Krišnas apziņā, viņu ciešanas tiek samazinātas, velte. Tāpat kā kādu bija jānogalina. Tā vietā nazis pārgriež pirkstu. Tā karmāṇi nirdahati kintu ca...

Tie, kuri garīgi kalpo, ir: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Krišna pārliecina, ka "Es tevi aizsargāšu no grēcīgu darbību sekām." Kad pastrādāti smagi noziegumi aiz viņa... Dažkārt tā notiek. Tā vietā, lai pakārti, viņam var pārgriezt pirkstu. Tāds ir stāvoklis. Kāpēc mums būtu jābaidās no briesmām? Mums vienkārši jāpaļaujas uz Krišnas apziņu, jo, ja dzīvojam Krišnas apziņā, jebkādos apstākļos, tad mans ieguvums ir, ka es vairs neatgriezīšos materiālajā pasaulē. Apunar bhava-darśanam (ŠB 1.8.25). Atkārtoti domājot par Krišnu, redzot Krišnu, lasot par Krišnu, darbojoties Krišnam, tā vai citādi, ja esat Krišnas apziņā, tas ir jūsu ieguvums. Un šis ieguvums jūs paglābs no atkārtotas dzimšanas šajā materiālajā pasaulē. Tas ir īstais ieguvums. Un ja es jūtos mazliet ērtāk tā sauktajā darbībā, ja es aizmirstu Krišnu, man būs jāpiedzimst atkal, kāds tad ir mans ieguvums? Mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem šajā ziņā.