LV/Prabhupada 0901 - Ja Es Neesmu Greizsirdīgs, Es Esmu Garīgajā Pasaulē. To Pārbaudīt Var Visi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Es Neesmu Greizsirdīgs, Es Esmu Garīgajā Pasaulē. To Pārbaudīt Var Visi - Prabhupāda 0901


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Šobrīd mūsu jutekļi ir piesārņoti. Es domāju: "Es esmu amerikānis, tādēļ mani jutekļi ir jāizmanto kalpošanā manai valstij, sabiedrībai, tautai." Lieli, ievērojami līderi, tik daudz kas. Īstais jēdziens ir, ka "es esmu amerikānis, man ir amerikāņa jutekļi. Tādēļ tiejāizmanto Amerikā." Līdzīgi domā indieši, arī citi. Bet neviens nezina, ka jutekļi pieder Krišnam. Tā ir neziņa. Nekāda saprāta. Viņi domā, ka šie jutekļi, upādhi, radīti... Amerikāņu, indiešu, afrikāņu jutekļi. Nē. To saucpar maiju. Tas ir pārklājums. Tādēļ bhakti nozīmē sarvopādhi-vinirmuktam (ČČ Madhja 19.170). Kad jūsu jutekļi tiks attīrīti no visiem šiem apzīmējumiem, tas būs bhaki sākums. Ja es domāju, ka esmu amerikānis un kādēļ man jāuzsāk Krišnas apziņa, tas ir hindu dievs, tad tā ir muļķība. Ja es domāju "esmu musulmanis", "esmu kristietis", tad jūs esat pagalam. Bet ja attīrām savus jutekļus, ka esam garīgas dvēseles. Virsdvēsele ir Krišna. Es esmu Krišnas neatņemama daļiņa, tādēļ mans pienākums ir kalpot Krišnam, tad jūs tūdaļ attīrāties. Nekavējoties. Jūs vairs neesat amerikānis, indietis, afrikānis vai kāds cits. Jūs esat krišnaīts, Krišnas apziņā. Tas ir vēlami.

Tādēļ Kuntīdēvī saka: "Hrišīkēša, mans dārgais Krišna, Tu esi jutekļu saimnieks, jutekļu apmierināšanas dēļ esam pagrimuši šajā materiālās dzīves stāvoklī, dažādās dzīves izpausmēs." Mēs ciešam tik ļoti, ka pat ja būtne kļūst par Krišnas māti... Jo šī ir materiālā pasaule, arī viņa cieš, ko tad teikt par citiem? Dēvakī ir tik attīstīta, ka kļuvusi par Krišnas māti, tomēr viņai bija daudz grūtību. Un kurš tās radīja? Viņas brālis Kamsa. Tāda ir šī pasaule. Mēģiniet saprast. Pat ja esat Krišnas māte, pat jūsu brālis, kurš ir pats tuvākais radinieks. Šī pasaule ir tik greizsirdīga, ka, ja personīgās intereses tiek apdraudētas, ikviens sagādās jums problēmas. Tāda ir pasaule. Visi. Pat ja viņš ir brālis vai tēvs. Ko tad teikt par citiem? Khalena. Khala nozīmē greizsirdīgs. Šī materiālā pasaule ir greizsirdīga, skaudīga. Es apskaužu tevi, tu apskaud mani. Tāda ir mūsu darbība.

Tādēļ šī Krišnas apziņas kustība ir tam, kurš vairs nav greizsirdīgs. Kurš vairs neapskauž. Pilnīgs cilvēks. Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ vāstavaṁ vastu vedyam atra (ŠB 1.1.2). Tie, kuri ir greizsirdīgi un skaudīgi, atrodas šajā materiālajā pasaulē. Tie, kuri nav greizsirdīgi, ir garīgajā pasaulē. Pavisam vienkārši. Pārbaudīet sevi. "Vai esmu greizsirdīgs, vai apskaužu savus biedrus, draugus, kādu?" Tad esmu materiālajā pasaulē. Ja neesmu greizsirdīgs, tad esmu garīgajā pasaulē. To pārbaudīt var visi. Nav runas, vai esmu garīgi attīstīts vei ne. Jūs varat sevi pārbaudīt. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (ŠB 11.2.42). Tāpat kā jūs ēdot saprotat, kad esat paēdis. Jums nav jādabū no citiem sertifikāts. Līdzīgi, ja pārbaudāt sevi, vai esat greizsirdīgs, skaudīgs, tad esat materiālajā pasaulē. Ja neesat greizsirdīgs, skaudīgs, tad esat garīgajā pasaulē. Tad, ja neesat greizsirdīgs, jūs varat kalpot Krišnam ļoti labi. Jo mūsu greizsirdība, skaudība sākusies no Krišnas. Tāpat kā Mājāvādī: "Kāpēc Krišnam jābūt Dievam?" Arī es esmu Dievs. Arī es."