LV/Prabhupada 0915 - Sādhu ir Mana sirds, un Es Arī Esmu Sādhu Sirds

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sādhu ir Mana sirds, un Es Arī Esmu Sādhu Sirds
- Prabhupāda 0915


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Bhakta: Tulkojums: "Ak, Kungs, neviens nespēj saprast Tavu pārpasaulīgo darbību, kas šķiet cilvēcīgasm bet tik maldinošas. Tu neizrādi pret kādu īpašu labvēlību, ne arī kādu apskaud. Cilvēki tikai iedomājas, ka Tu esi neobjektīvs."

Prabhupāda: Kungs Bhagavad-gītā saka: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Divi iemesli. Kad Dievs ierodas, Viņam ir divi uzdevumi. Viena misija ir paritrāṇāya sādhūnām un vināśāya... Viena misija/uzdevums ir atbrīvot uzticamos bhaktas, sādhu. Sādhu nozīmē svētais. Sādhu...

Es vairākkārt esmu izskaidrojis. Sādhu nozīmē bhakta. Sādhu nenozīmē pasaulīgu godīgumu vai negodīgumu, morāli vai amorālismu. Tam nav nekāda sakara ar materiālām darbībām. Tas vienkārši ir garīgi, sādhu. Bet dažkārt mēs atvasinām, "sādhu", cilvēka materiālo labestību, morāli. Bet patiesībā "sādhu" nozīmē pārpasaulīgo līmeni. Tie, kad garīgi kalpo. Sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Sādhu ir pārāks par materiālajām īpašībām. Tātad paritrāṇāya sādhūnām (BG 4.8). Paritrāṇāya nozīmē atbrīvot.

Ja sādhu jau ir atbrīvots, viņš ir pārpasaulīgā līmenī, tad kur gan ir vajadzība viņu atbrīvot? Tāds ir jautājums. Tādēļ lietots vārds viḍambanam. Tas ir mulsinošs, pretrunīgs. Tas šķiet pretrunīgs. Ja sādhu jau ir atbrivots... Pārpasaulīgais stāvoklis nozīmē, ka viņu vairs neietekmē trīs materiālās dabas īpašības, labestība, kaislības un neziņa. Jo Bhagavad-gītā skaidri teikts: sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Viņš ir pārāks par materiālajām īpašībām. Sādhu, bhakta. Kāda gan var būt runa par atbrīvi? Atbrīve... Sādhu nevajag atbrīvot, bet tā kā viņš ļoti vēlas redzēt Visaugsto Kungu tieši, viņa iekšējās vēlmes dēļ ierodas Krišna. Ne atbrīves dēļ. Viņš jau ir atbrīvots. Viņš jau ir brīvs no materiālajām važām. Bet, lai viņu apmierinātu, Krišna vienmēr... Tāpat kā bhakta vēlas visos veidos apmierināt Kungu, līdzīgi, vairāk kā bhakta, Kungs vēlas apmierināt bhaktu. Tāda ir mīlestības pilnu darbību apmaiņa. Tāpat kā jūsu ikdienas darbībās, ja kādu mīlat, jūs vēlaties viņu apmierināt. Līdzīgi viņš vai viņa vēlas sadarboties. Ja šāda mīlestības pilna sadarbība notiek materiālajā pasaulē, cik gan daudz augstāka tā ir garīgajā pasaulē? Ir pants: "Sādhu ir Mana sirds, Es esmu sādhu sirds." Sādhu vienmēr domā par Krišnu, Krišna vienmēr domā par Savu bhaktu, sādhu.