LV/Prabhupada 0917 - Visa Pasaule Kalpo Jutekļiem, Jutekļu Kalpi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visa Pasaule Kalpo Jutekļiem, Jutekļu Kalpi
- Prabhupāda 0917


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Ja jūs rotājat Krišnu, arī jūs esat izgreznoti. Ja apmierināt Krišnu, arī Jūs būsiet apmierināti. Ja piedāvājat Krišnam labu ēdienu, tad arī jūs tādu ēdat. Iespējams tie, kuri dzīvo ārpus tempļa, nekad nav pat iedomājušies tik labu ēdienu. Bet tā kā tas ir piedāvāts Krišnam, mums ir iespēja to pieņemt. Tāda ir filozofija. Mēģiniet apmierināt Krišnu visos veidos. Tad arī jūs būsiet apmierināti visos veidos. Tas ir... Krišnam nav vajadzīga jūsu kalpošana. Bet Viņš laipni pieņem. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Krišna jums prasa uzticēt sevi. Tas nenozīmē, ka Krišnam trūkst viena kalpa, ja jūs sevi uzticēsiet, Viņš gūs labumu. Krišna spēj radīt miljoniem kalpu pēc vēlēšanās. Tas nav galvenais. Bet, ja jūs uzticat sevi Krišnam, jūs esat glābts. Tas ir jūsu pienākums.

Krišna saka: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Jūs šeit ciešat. Kā bez patvēruma. Tik daudz cilvēku klaiņo pa ielām bez mērķa, bez dzīves. Mēs dodamies uz pludmali. Mēs redzam tik daudz zēnu un meiteņu, bezmērķīgi klaiņi, nezina ko darīt, visi apjukuši. Bet ja jūs pieņemat Krišnas patvērumu, tad jūs zināsiet: Ak, man ir patvērums." Nav vairs apjukuma. Nebūs vairz bezcerības. Jūs to varat saprast ļoti labi. Es ik dienas saņemu tik daudz vēstuļu, cik cerīgi viņi ir Krišnas apziņā. Krišna ir ieradies šeit, lai pieņemtu kādu kalpu - tas nav tā. Tā vietā, lai kļūtu par Krišnas kalpiem, mēs esam kalpi tik daudz kam citam. Esam savu jutekļu un darbību kalpi. Kāma, krodha, lobha, moha. Patiesībā visa pasaule kalpo jutekļiem, jutekļu kalpi, godāsa. Bet, ja nodarbinām jutekļus kalpošanā Krišnam, tad mēs vairs nebūsim jutekļu kalpi. Mēs būsim jutekļu saimnieki. Jo mēs neatļausim saviem jutekļiem darboties citādi. Mums būs šis spēks, un tad mēs būsim drošībā.

Šeit Kuntīdēvī apraksta, ka: "Tava parādīšanās materiālajā pasaulē ir... Ne maildinoša, mulsinoša." Mēs domājam, ka: "Krišnam ir kāda misija, kāds iemesls. Tādēļ Viņš parādījies." Nē. Tās ir Viņa darbības. Tās ir darbības. Tāpat kā gubernators ierodas pārbaudīt cietumu. Viņam nav jādodas uz cietumu. Viņš saņem ziņojumus no uzrauga. Tomēr viņš ierodas: "Es apskatīšos, ko viņi dara." To sauc par laika pavadīšanu. Tā ir Viņa brīvā griba. Viņam nav jāievēro cietuma likumi, viņam nav jādodas uz cietumu. Nē, ne tā. Bet ja cietumnieki domā: "Ak, šeit ir gubernators, arī viņš ir cietumā. Tātad mēs esam vienlīdzīgi. Es arī esmu gubernators." Tas muļķis domā tā. "Tā kā Krišna ir ieradies, nolaidies, avatārs, arī es esmu avatārs." Tāda muļķība notiek.