LV/Prabhupada 0925 - Kupidons Savaldzina Visus. Un Krišna Savaldzina Kupidonu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kupidons Savaldzina Visus. Un Krišna Savaldzina Kupidonu
- Prabhupāda 0925


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Tulkojums: "Mans dārgais Krišna, Jašoda paņēma virvi, lai Tevi sasietu, kad Tu izdarīji apvainojumu, un Tavas satraukt'as acis p'arpl'uda ar asarām, kas aizskaloja maskāru no Tavām acīm. Un Tu baidījies, kaut gan no Tevis baidās pat pašas bailes. Tāds skats mani mulsina."

Prabhupāda: Tā ir vēl viena Krišnas pilnība. Krišnam piemīt sešu veidu pilnības. Šīs pilnības ir skaistums... Krišnam ir sešas pilnības: visa bagātība, spēks, ietekme, zināšanas, skaistums, atsacīšanās spēja. Tāda ir Krišnas skaistuma pilnība. Krišna vēlas, lai ikviens...

Tāpat kā mēs godbijīgi izrādām cieņu Krišnam. Bet neviens šeit nenāk pie Krišnas ar virvi: "Krišna, Tu esi apvainotājs. Es Tevi sasiešu." Neviens tā nedara. Tā ir vēl viena pilnīgākā bhaktas priekšrocība. Jā. Krišna to vēlas. Jo Viņš ir pilnīgs... Ir vēl viena pilnība. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Lielākais no lielākajiem, mazākais no mazākajiem. Tā ir pilnība. Kuntīdēvī domā par Krišnas pilnībām, bet viņa neuzdrīkstējās pieņemt Jašodas lomu. Tas nav iespējams.

Lai gan Kuntīdēvī bija Krišnas tante, viņai nebija tādu privilēģiju... Privilēģijas īpaši tika piešķirtas Jašodamājī. Jo viņa ir tik attīstīta bhakta, ka viņai ir visas tiesības kritizēt Dieva Augstāko Personību. Tas ir īpašs priekšnoteikums. Kuntīdēvī vienkārši domājat par Jašodamājī privilēģijām, cik laimīga un priviliģēta viņa bija, ka spēja draudēt Dieva Augstākajai Personībai, no kuras baidās pat pašas bailes. Bhīr api yad bibheti (ŠB 1.8.31). Kurš nebaidās? Visi. Bet Krišna no Jašodamājī baidās. Tas ir Krišnas lieliskums.

Tāpat kā vēl viens Krišnas vārds ir Madana-mohana. Madana nozīmē Kupidons. Kupidons valdzina visus. Kupidons. Un Krišna valdzina Kupidonu. Tādēļ Viņa vārds ir Madana-mohana. Viņš ir tik skaists, ka Viņš savaldzina pat Kupidonu. Bet no otras puses, Krišna, lai gan Viņš ir tik skaists, ka savaldzina pat Kupidonu, Viņu tomēr savaldzina Šrīmatī Rādhārānī. Tādēļ Šrīmatī Rādharānī vārds ir Madana-mohana-mohinī. Krišna ir Kupidona savaldzinātājs, un Rādharānī savaldzina šo valdzinātāju. Tā ir ļoti augsta līmeņa sapratne Krišnas apziņā. Tā nav fantāzija vai iedomas, iztēle. Tie ir fakti. Un katram bhaktam var būt šādas privilēģijas, ka viņš patiešām ir attīstīts. Nedomājiet, ka šīs privilēģijas, ko Jums deva Māmiņa Jašoda... Ja ne tieši tā, ikvienam var būt šādas privilēģijas. Ja jūs mīlat Krišnu kā savu bērnu, tad jums būs šādas privilēģijas. Jo mātei ir...

Jo māte mīl visvairāk. Neviens... Šajā materiālajā pasaulē nekas nelīdzinās mātes mīlestībai. Bez jebkādas apmaiņas. Pat šajā materiālajā pasaulē. Māte mīl bērnu bez nosacījumiem, neko negaidot pretī, galvenokārt. Lai gan šī materiālā pasaule ir tik piesārņota, tomēr dažkārt māte domā: "Bērns izaugs. Viņš būs liels cilvēks. Viņš pelnīs naudu, un es to dabūšu." Tomēr ir kādas apmaiņas izjūtas. Bet, mīlot Krišnu, nav šādu apmaiņas sajūtu. To sauc par nesavtīgu mīlestību. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.11.), brīvība no materiāla ieguvuma.