LV/Prabhupada 0927 - Kā Jūs Analizēsiet Krišnu? Viņš ir Neierobežots. Tas Nav Iespējams

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kā Jūs Analizēsiet Krišnu? Viņš ir Neierobežots. Tas Nav Iespējams
- Prabhupāda 0927


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Tie, kuri domā vispirms analizēt Krišnu, vai Viņš ir Dievs, viņi nav pirmšķirīgi bhaktas. Tie, kuriem ir spontāna mīlestība uz Dievu, ir pirmšķirīgi bhaktas. Kā jūs analizēsiet Krišnu? Viņš ir neierobežots. Tas nav iespējams. Mums nav jāmēģina analizēt, izzināt Krišnu. Tas nav iespējams. Mums ir ierobežota uztvere, ierobežotas jutekļu spējas. Kā mēs varam izzināt Krišnu? Tas nebūt nav iespējams. Lai arī kā Krišna sevi atklāj, ar to pietiek. Nemēģiniet.

Neti, neti. Tāpat kā Mājāvādī mēģina izzināt Dievu, kur ir Dievs, kas ir Dievs. Neri, ne tas. Viņi vienkārši saka: "Ne tas." Viņu filozofija ir balstīta uz "Ne tas." Un kas tas ir, viņi nezina. Tā sauktie zinātnieki mēģina izzināt neierobežoto cēloni, bet viņu process ir "ne šis". Tāds, Viņi attīstās, atrod "Ne šis", bet kas tas ir tā arī neuzzina. Viņi nekad neuzzinās. Viņi var teikt "Ne šis", bet kas īsti - tas nav iespējams.

panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo
vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām
so 'pyasti yat prapada-sīmny avicintya-tattve
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(BS 5.34)

Ko tad teikt par Krišnu, pat šis materiālais objekts. Viņi mēģina doties uz Mēnesi. Patiesībā viņi nezina, kas tas ir. Patiesībā. Un kad viņi atgriežas. Ja viņi to zinātu pilnībā, viņi jau būtu šeit iemitinājušies. Viņi mēģina pēdējos divdesmit gadus. Viņi vienkārši redz: "Ne šis. Tur nav dzīvo būtņu. Mēs šeit nevaram dzīvot." Tik daudz "ne". Un kas ir "jā"? Viņi to nezina. Un tā ir tikai viena planēta vai viena zvaigzne. Mēnesi pieņem kā zvaigzni.

Zinātnieki saka, ka visas zvaigznes ir saules, bet saskaņā ar mūsu informāciju Bhagavad-gītā: nakṣatrāṇām yatha śaśī. Śaśī nozīmē, ka mēness ir tāds pats kā tik daudzas zvaigznes. Kāds ir Mēness stāvoklis? Mēness ir gaišsi, jo atstaro saules gaismu. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, saule ir viena. Bet mūsdienu zinātnieki saka, ka tik daudz zvaigžņu ir saules. Mēs tam nepiekrītam. Tas ir tikai viens visums. Ir tik daudz sauļu, neskaitāms daudzums, bet katrā visumā ir viena saule, ne daudzas. Šajā visumā mēs pieredzam nepilnīgu redzi... Mēs nezinām. Mēs nevaram saskaitīt zvaigznes, planētas. Tas nav iespējams. Materiālais, kas ir mūsu priekšā, mēs to tomēr nespējam saskaitīt, saprast, ko tad teikt par Visaugsto Kungu, kurš radīja šo visumu?

Tādēļ Brahma-samitā tiek teikts: panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ (BS 5.34.). Panthās... Koṭi-śata-vatsara. Visums ir neierobežots. Izmantojiet satelītu vai kapsulu... Viņi izgudrojuši tik daudz ko. Turpiniet. Turpiniet tik daudz stundu, dienu, gadu? Nē. Panthās tu koṭi-śata-vatsara. Miljoniem gadu, koṭi-śata-vatsara, turpiniet savā ātrumā. Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ. Un kā lai es turpinu? Lidmašīnā, kas pārvietojas ar gaisa ātrumu. Ne šādā ātrumā, 500 jūdzes vai 1000 jūdzes stundā. Nē. Kāds ir gaisa ātrums?

Svarūpa Dāmodara: 196 000 jūdzes sekundē.

Prabhupāda: 96 jūdzes sekundē. Tas teikts Vēdu literatūrā, ja dodaties ar šāu ātrumu, gaisa, 96 000 jūdzes sekundē... Tikai iedomājieties, kāds ir gaisa ātrums. Tātad panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi (BS 5.34.). Lidmašīnā, kas lido gaisā. Šajā ātrumā un miljoniem gadu. Tad atkal iesaka ne tikai gaisa ātrumu, bet arī prāta ātrumu.