LV/Prabhupada 0942 - Mēs Esam Radījuši Liekas Problēmas, Vienkārši Aizmirstot Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Esam Radījuši Liekas Problēmas, Vienkārši Aizmirstot Krišnu
- Prabhupāda 0942


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Avidyā-kāma-karmabhiḥ. Kāma. Kāma nozīmē vēlme. Tāpat kā daudzi zinātnieki pēta jaunu ēdienu, līdzīgi šorīt runāja mūsu zinātnieku draugs. Kāds ir jaunais ēdiens? Ēdiens jau ir, to devis Krišna, "Tu esi šis dzīvnieks, tev ir šis ēdiens. Tu esi tāds dzīvnieks, tavs ēdiens ir šāds." Kas attiecas uz cilvēku, arī viņiem ēdiens ir noteikts, jāēd prasāda. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Tāds ir cilvēka pienākums - pieņemt prasādu. Prasāda ir ēsiens, kas vispirms piedāvāts Krišnam. Tā ir civilizācija. Ja sakāt, "Kāpēc man piedāvāt?", tas nav civilizēti. Jābūt pateicībai. Ja piedāvājat Krišnam, tad apzināties, ka šis ēdiens, graudaugi, augļi, ziedi, piens, to visu devis Krišna. Es to saražot nespēju. Savā rūpnīcā es to visu nespēju saražot. Jebkas, ko lietojam, nav visiem saražojams, to dod Krišna. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Šis kāmān. Mēs vēlamies, Krišna nodrošina. Bez viņa nodrošinājuma jums to neiegūt. Tāpat kā mūsu Indijā pēc neatkarības līderi domāja: "Nu mums ir neatkarība, palielināsim traktoru skaitu, citus lauksaimniecības ieguldījumus, mums būs gana ēdiena." Šobrīd pēc diviem gadiem ir radies ūdens trūkums. Nav lietus. Nu šie traktori raud. Vai redzat? Tas ir bezjēdzīgi. Vienkārši tā sauktie traktori, ieguldījums, jūs nespējat saražot ar to vien, ja vien Krišna nav labvēlīgi noskaņots. Viņam jānodrošina ūdens... Nesen ziņās parādījās, ka cilvēki ir tik aizkaitināti, ka devās pie sekretāra, pieorasīja ēdienu, un rezultātā viņus novāca. Jā, tik daudz cilvēku nomira. Patiesībā mums ir šis iekārtojums. Ir jāstrādām bet šis darbs ir vienkāršs. Ja paliekat Krišnas apziņā... Galu galā Krišna nodrošina ēdienu. Tas ir fakts. To pieņem katra reliģija. Kā Bībelē teikts: "Dievs dod mums dienišķo maizi." Tas ir fakts. Dievs dod. Jūs nespējat saražot maizi. Varat to cept, bet... Kurš dos jums graudus? Tos dod Krišna. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān.

Mēs esam radījuši leikas problēmas, aizmirstot Krišnu. Tāda ir materiālā daba. Bhave 'smin kliśyamānānām. Tādēļ jums tik smagi jāstrādā. Kliśyanti. Bhagavad-gītā ir vēl viens pants: manaḥ-ṣaṣṭhānī prakṛti-sthāni karṣati. Karṣati, jūs smagi pūlēsieties, bet tā būs jutekļu apmierināšana. Galu galā. Šajā materiālajā pasaulē nozīme ir jutekļu apmierināšanai, jo kāma ir jutekļu apmierināšana. Kāmas antonīms ir mīlestība. Kāma ir iekāre, mīlestība ir vērsta uz Krišnu. Tas ir vēlami. Bet šeit, materiālajā pasaulē, viņi ļoti smagi strādā. Viņi izgudrojuši tik daudz rūpnīcu, dzelzs rūpnīcu, kausē dzelzi, daudz iekārtu. To sauc par ugra karmu, asurisko karmu. Galu galā jūs ēdat maizi, kādu augli vai ziedu. Kāpēc jums vajad tik lielas rūpnīcas? Tā ir avidja, neziņa. Pieņemsim, pirms simts gadiem rūpnīcu nebija. Vai cilvēki visā pasaulē badojās? Eh? Neviens. Vēdu Rakstos nav nekur pieminēts par šādām rūpnīcām. Nē. Tas nav teikts. Un cik pilnīgas tās bija. Pat Vrindāvanā. Vrindāvanā, tiklīdz Kamsa ielūdza Nandu Mahārādžu, viņi tūdaļ sagatavoja piena vagonus izplatīšanai. Un literatūrā teikts, ka viņi ir labi ģērbušies, paēduši. Viņiem ir gana ēdiena, piena, govju. Bet viņi ir ciematnieki. Vrindāvana ir ciemats. Nekā netrūkst. Nav raižu, tikai prieks, dejošana, skandēšana un ēšana. Mēs esam radījuši šīs problēmas. Tikai mēs. Jūs esat radījuši tik daudz bezzirgu karietes, nu ir jautājums, kur dabūt benzīnu. Jūsu valstī tā kļuvusi par problēmu. Vakar ar mani runāja Brahmānanda. Ir tik daudz problēmu. Mēs vienkārši lieki esam radījuši tik daudz mākslīgu vēlmju. Kāma-karmabhiḥ. To sauc par kāmu.