LV/Prabhupada 0943 - Man Nepieder Nekas. Isavasyam idam sarvam, Viss Pieder Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Man Nepieder Nekas. Isavasyam idam sarvam, Viss Pieder Krišnam
- Prabhupāda 0943


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Ikviens šīs neierobežotās vēlmes dēļ, viena pēc otras... Šī vēlme, kad tā ir piepildīta, rodas vēl viena, vēl viena un vēl. Tā jūs vienkārši radāt problēmas. Un kad šīs vēlēšanās nav piepildītas, mēs kļūstam neapmierināti, apjukuši. Viena veida neapmierinātība kā jūsu valstī ir hipijiem. Arī tā ir neapmierinātība. Vēl cita neapmierinātība ir kā mūsu valstī, tā ir ļoti sena - kļūt par sanjāsī. Lai kļūtu par sanjāsī, brahma satyaṁ jagan mithyā, šī pasaule ir neīsta. Kāpēc? Viņš to varētu pielietot pareizi, tādēļ? Nē, tā nav neīsta. Vaišnavu filozofijā šī pasaule nav neīsta, tas ir fakts. Tā ir neīsta, kad domājat, ka esat šīs pasaules baudītāji. Tā ir neīsta tad. Ja mēs to pieņema, ka tā ir Krišnas, jums tā jāizmanto kalpošanā Krišnam, tad tā nav neīsta. Mēs dodam piemēru, ka šie ziedi atrodas ziedu veikalā. Cilvēki pērk tik daudz ziedu. Mēs un citi. Viņi iegādājas tos jutekļu apmierināšanai, bet mēs - Krišnas dēļ. Zieds ir tas pats. Kāds var jautāt: "Jūs to piedāvājat Krišnam. Krišna ir augstākais gars. Kāpēc jūs piedāvājat ko tik materiālu kā šie ziedi?" Bet viņi nezina, ka patiesībā materiāls nav nekas. Kad aizmirstat Krišnu, tas ir materiāli. Zieds domāts Krišnam. Tas ir garīgi. Kad mēs pieņemam šo ziedu savai jutekļu apmierināšanai, tas ir materiāli. Tā ir avidja. Avidja nozīmē neziņa. Man nepieder nekas. Īśāvāsyam idaṁ sarvam, viss pieder Krišnam. Tādēļ mūsu kustība domāta Krišnas apziņas atmodināšanai. Mums jāzina, ka viss pieder Krišnam. Krišna un pasaule ir īsti. Krišna radīja pasauli, tādēļ arī pasaule ir īsta. Viss ir patiess, kad darīts Krišnas apziņā. Citādi tā ir maija, avidja.

Ar avidju, neziņu, mēs vēlamies baudīt jutakļus, radām problēmas. Mēs radām tik daudz kā mākslīga, ugra-karmu. Lai gan esam avidjā, ar Krišnas žēlastību viss ir ļoti vienkāršots. Tāpat kā jebkur, jebkurā pasaules daļā ir ēdiens. Viss ir pieejams, pilnīgs, pūrṇam idam, pūrṇam idam. Kāds dzīvo Grīnlandē, Aļaskā. Gaisotne nav ļoti labvēlīga mūsu izpratnē, bet ir iedzīvotāji, kas tur mitinās. Ir kāds iekārtojums. Līdzīgi, ja mazliet papētāt jebkuru vietu... Tāpat kā ūdenī ir miljoniem zivju. Ja iestumjat laivu ūdenī, ja jums, teiksim, tur jādzīvo vienu mēnesi, tad jūs nomirsiet. Jums nebūs ēdiena. Bet ūdenī ir miljoniem zivju, tām visām barības pietiek. Gana barības. Neviena zivs nenomirs badā. Bet ja jūs tiekat iemests ūdenī, jūs mirsiet. Līdzīgi Dievs radījis 8 400 000 dažādu sugu pārstāvju, dzīvās būtnes. Dievs ikvienam devis ēdienu. Tāpat kā, esot cietumā, valdība nodrošina jums ēdienu. Līdzīgi, lai gan šī materiālā pasaule tiek uzskatīta par cietumu, dzīvajai būtnei tomēr nekā netrūkst.