LV/Prabhupada 0950 - Mūsu Kaimiņš Var Badoties, Bet Mums Tas Nerūp

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Kaimiņš Var Badoties, Bet Mums Tas Nerūp
- Prabhupāda 0950


720902 - Lecture Festival Sri Vyasa-puja - New Vrindaban, USA

Dāmas un kungi, šī ceremonija... Protams, mani mācekļi zina, kas ir šī ceremonija. Apmeklētāju informācijai es pastāstīšu kaut ko par šo ceremoniju. Citādi to var pārprast. Nezinātājs var domāt, kādēļ kādu godina kā Dievu. Var rasties šaubas. Tāda ir etiķete. Šo ceremoniju sauc par Vjāsa-pudžu, Vjāsa nozīmē sākotnējais Vēdu literatūras autors. Viņš ir Nārājanad inkarnācija. Viņš mums deva visas Vēdu zināšanas. Viņš tās saņēma no Nāradas. Nārada zināšanas saņēma no Brahmas, Brahma - no Krišnas. Tādā veidā pa mācekļu pēctecību mēs iegūstam pārpasaulīgās zināšanas.

Agrāk pirma Vjāsadēvas, pirms pieciem tūkstošiem gadu, nebija vajadzības pierakstīt literatūru. Cilvēki bija tik apķērīgi, ka atcerējās visu, ko dzirdēja no garīgā skolotāja. Uz mūžu. Tik laba bija viņu atmiņa. Bet šajā laikmetā - Kali jugā - mums tiek samazināts ķermeniskais, atmiņas spēks. Mūsu līdzjūtība, žēlsirdība, vecums, dzīves ilgums, reliģiskās tieksmes tiek samazinātas. Tādā veidā šajā laikmetā mums ir samazināts viss. Katrs no jums to labi var saprast. Agrāk, ja kāds uzbruka otram cilvēkam, daudzi devās palīdzēt upurim: "Kāpēc šim vīram uzbrūk?" Bet šobrīd, ja kādam uzbrūk, garāmgājējam tas nerūpēs, jo viņi zaudējuši savi žēlsirdību pret citiem. Mūsu kaimiņš var mirt badā, bet mēs par to neliksimies ne zinis. Taču agrāk līdzjūtība pret dzīvajām būtnēm, pat skudru... Tāpat kā Mahārādžs Parīkšits, ceļojot pa savu karaļvalsti, redzēja, kā vīrs mēģina nogalināt govi. Parīkšits Mahārādžs to redzēja. Viņš tūdaļ pacēla zobenu, "Kas tu esi? Kāpēc tu nogalini govi manā karaļvalstī?" Jo valdniekam, valdībai visi jāaizsargā, valdība nav domāta, lai aizsargātu tikai cilvēku, ne dzīvniekus. Tā kā šī ir Kali juga, valdība izdala abu veidu iedzīvotājus, Iedzīvotāji ir tie, kas piedzimuši attiecīgajā zemē. Tie ir visi. Koki, kas uzauguši šeit, ūdens dzīvnieki, kas piedzimuši šeit. Mušas, reptiļi, čūskas, putni, zvēri, cilvēki - visi piedzimuši šajā zemē. Ņemsim par piemēru Ameriku, ASV... Kāpēc valdība aizsargā tikai viena veida dzīvās būtnes, noraidot citas? Tas nozīmē, ka viņi zaudējuši savu līdzjūtību pret citiem. Tā ir Kali juga. Agrāk pirms Kali jugas lieki nenogalināja pat skudru. Ir daudzi gadījumi, kad mednieks nogalināja dzīvniekus, bet, kad kļuva par bhaktu, nevēlējās nogalināt pat skudru.