LV/Prabhupada 0951 - Mango Koka Galā ir Nogatavojies Auglis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mango Koka Galā ir Nogatavojies Auglis - Prabhupāda 0951


720902 - Lecture Festival Sri Vyasa-puja - New Vrindaban, USA

Krišnas apziņas kustība ir tik jauka, ka cilvēku padara pilnīgu visā. Pilnīgu zināšanās, spēkā, vecumā, visā. Mums vajag tik daudz ko. Šī dzīves pilnība, process, kā padarīt dzīvi pilnīgu, nācis no Krišnas. Krišna ir visa cēlonis. Tādēļ zināšanas par pilnību arī nākušas no Viņa. Laiku pa laikam, tas ir, pēc miljoniem gadu ierodas Krišna. Viņš ierodas reizi Brahmas dienā. Brahmas diena, pat viena diena, dienas ilgumā - ļoti grūti to aprēķināt. Sahasra-yuga-paryantam arhad yad brāhmaṇo viduḥ (BG 8.17). Brahmas diena nozīmē apmēram 433 miljoni gadu. Katru Brahmas dienu ierodas Krišna, reizi dienā. Tas nozīmē pēc 433 miljonu gadu ilga laika perioda. Kāpēc? Lai dotu pilnīgas dzīves zināšanas, kā cilvēkam būtu jādzīvo, lai padarītu dzīvi pilnīgu. Bhagavad-gītu teicis Krišna tajā tūkstošgadē, šajā dienā. Nu Brahmas vienā dienā mēs dzīvojam divdesmit astotajā tūkstošgadē. Brahmas dienā ir septiņdesmit divi Manu, Manu dzīvo... Tas arī it miljoniem gadu, septiņdesmit divas tūkstošgades.

Mūs neinteresē pilnīgu zināšanu aprēķini. Pilnīgas zināšanas nāk no Krišnas, Dieva. Tās izplata pa paramparas sistēmu, mācekļu pēctecību. Piemērs ir šeit, mango koks. Mango koka virsotnē ir labi nogatavojies auglis, un šis auglis ir jāēd. Es nometi augli, tas pazudīs. Tādēļ tās tiek nodotas vienam pēc otra... Tad tās nonāk lejā. Viss Vēdu zināšanu process notiek caur autoritātēm. Tās nāk pa mācekļu pēctecību. Tāpat kā es jau esmu izskaidrojis, Krišna dod zināšanas, pilnīgas zināšanas Brahmam, Brahma dod šīs zināšanas Nāradam. Nārada dod šīs zināšanas Vjāsam. Vjāsa dod zināšanas Madhvāčārjam. Madhvāčārja zināšanas nodod savai mācekļu pēctecībai, vēlām Mādhavendram Purī. Mādhavendra Purī dod šīs zināšanas Īšvaram Purī. Īšvara Purī nodod tās Čaitanjam Mahāprabhu, Kungam Čaitanjam. Vi' Seši Gosvāmī nodod zināšanas Šrīnivāsam Āčārjam, Džīvam Gosvāmī. Kavirādžam Gosvāmī, Višvanātham Čakravartī, tad Džaganātham dāsam Babadžī. Tad Bhaktivinodam Thākuram, tad Gaura Kišora dāsa Babadžī Mahārādžam, tad manam garīgajam skolotājam Bhaktisiddhāntam Saravsatī. Tad mēs izplatām tās pašas zināšanas.

Bhaktas: Džaja Prabhupāda! Haribol!

Prabhupāda: Mēs neizgudrojam zināšanas, kā gan mēs to varētu? Pilnīgas zināšanas nozīmē, ka man jābūt pilnīgam. Bet es neesmu pilnīgs. Katrs no mums, kad es runāju.... Mēs neesam pilnīgi, jo mūsu saistītajā dzīvē mums ir četri trūkumi. Pirmais trūkums ir kļūdu pieļaušana. Kāds no mums sēž šeit, neviens nevar apgalvot, ka nav pastrādājos dzīvē nevienu kļūdu. Nē, tas ir dabiski. "Kļūdīties ir cilvēciski."