LV/Prabhupada 0952 - Dieva Apziņas Pazīme ir būt Pretējam Visām Materiālajām Darbībām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dieva Apziņas Pazīme ir būt Pretējam Visām Materiālajām Darbībām - Prabhupāda 0952


740700 - Garden Conversation - New Vrindaban, USA

Viesis: Es nedomāju, ka mums jāraizējas par jūsu mācekļiem, jo pret viņiem neizvirzīs krimināllietu, nebūs jāatrodas tiesā, vai ne? Mums par to nav jāraizējas. Jums šeit ir labi sekotāji.

Prabhupāda: Jā.

Viesis: Šī kopiena ir ļoti laba.

Prabhupāda: Jā.

Viesis: Labi cilvēki.

Prabhupāda: Miertiesnesis vai advokāts jau ir absolvējis. Ja viņš ir advokāts, jāsaprot, ka viņš nokārtojis beidzamo eksāmenu. Līdzīgi, ja cilvēks ir vaišnavs, jāsaprot, ka viņš jau ir kļuvis par brāhmanu. Vai tas ir skaidrs? Kāpēc mēs pdodam jums svēto auklu? Tas nozīmē, ka ir brahmanisks standarts. Ja cilvēks nav brāhmans, viņš nevar būt vaišnavs. Tāpat kā ja kāds nav absolvējis, viņš nevar būt advokāts. Advokāts nozīmē universitātes absolvents, līdzīgi vaišnavs nozīmē brāhmans.

Bhakta: Tādēļ visi vaišnavi ir šķīsti, viņi nav kaislību vai neziņas ietekmē, tādēļ atrodas līmenī...

Prabhupāda: Jā, vaišnavs, bhakti nozīmē, bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syat (ŠB 11.2.42). Bhakti nozīmē Dieva apziņa. Un Dieva apziņas pazīme ir būt pretējam visām materiālajām darbībām.

Bhakta: Tad vaišnavam nav intereses būt brāhmanam, kšatrijam, vaišjam, šūdram, bet viņš ieņem noteiktu amatu...

Prabhupāda: Viņš patiesībā ir augstākajā stāvoklī. Viņam nav citas intereses. Bet kamēr viņš nav pilnīgs, viņam ir interese. Tādēļ šai interesei jābūt apstiprinātai ar faktiem, kā to sauc, pielāgotai saskaņā ar brāhmaniskajiem, kšatrija...

...jo tolaik cilvēki bija tik pagrimuši, ka nespēja saprast Dievu. Tādēļ viņš teica: "Vispirms visiem jākļūst bezgrēcīgiem. Tad pienāks diena, kad viņi sapratīs, kas ir Dievs. Kungs Kristus arī teica: "Tev nebūs nokaut." Cilvēku tajā laikā bija slepkavas. Citādi kādēļ viņam būtu jāsaka: "Tev nebūs nokaut." Kāpēc šis pirmais bauslis? Jo pilns nogalinātāju. Ne pārāk laba sabiedrība. Ka sabiedrībā pastāvīgi nogalina, slepkavo, vai tā ir lava sabiedrība? Tādēļ vispirms viņš prasīja nenogalināt, vispirms jākļūst bezgrēcīgiem, tad viņi sapratīs Dievu. Šeit Bhagavad-gīta apstiprina: yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ (BG 7.28). Tas, kurš pavisam bezgrēcīgs. Dieva apziņa domāta bezgrēcīgajam. Jūs nevarat iegūt Dieva apziņu un tajā pašā laikā būt grēcīgi. Tā ir krāpšanās. Cilvēks Dieva apziņā negrēko. Viņš nav grēcīgs. Tāda ir Dieva apziņa. Jūs nevarat iegūt Dieva apziņu un tajā pašā laikā būt grēcīgs. Tas nav iespējams. Visi var saprast, vai es patiesībā esmu Dieva apziņā, nevis spriežot pēc paša darbībām. Nav vajadzības prasīt "ārēju" sertifikātu. Vai stingri ievēroju šos principus: nekāda aizliegta seksa, nekādas gaļas ēšanas, nekādu azartspēļu, nekādu intoks... Patiesīgais var spriest pats, vai ir šajā līmenī vai nav. Ja esat izsalcis un kaut ko apēdat, jūtat spēku, apmierinājumu. Nav vajadzīgs to apliecināt ārēji. Līdzīgi Dieva apziņa nozīmē, ka esat brīvs no grēcīgām darbībām. Tad jūs kļūsiet. Cilvēks Dieva apziņā netieksies grēkot.