LV/Prabhupada 0964 - Kad Krišna Atradās uz Šīs Planētas, Viņš Neatradās Goloka Vrindāvanā. Nē

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kad Krišna Atradās uz Šīs Planētas, Viņš Neatradās Goloka Vrindāvanā. Nē - Prabhupāda 0964


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Augstākā Visuma Planēta šajā visumā tiek saukta par Brahmaloku, līdzīgi Garīgajās debesīs ir augstākā planēta, ko sauc par Goloku Vrindāvanu. Tā ir Krišnas mājvieta. Tur ir Krišna. Bet Viņš spēj Sevi izvērst ar dažāda veida enerģijām un dažāda veida inkarnācijām. Tas nenozīmē, ka tad, kad Krišna bija uz šīs planētas, Krišna neatradās Golokā Vrindāvanā. Nē.Tas nav tā. Tāpat kā esmu nu šeit, bet neesmu vairs savā dzīvoklī. Krišna tāds nav. Krišna var būt visur. Tajā pašā laikā Viņš var palikt Savā mājoklī. Tas aprakstīts Brahma-samhitā: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37.). Lai gan Viņš ir Savā mājoklī, ko pazīst kā Goloku Vrindāvanu, Viņš var Sevi izvērst visur. Un patiesībā Viņš to ir darījis. Mums jāzina, kā Viņš izvēršas. Kādā veidā Viņš ar mums saskaras. Tā ir zinātne. Bhagavad-gītā tas ir izskaidrots.

Šeit pie Krišnas vēršas kā Paramdhāmana. Visa patvēruma. Viss balstās, kā saka arī Krišna, mat-sthāni sarva-bhūtāni (BG 9.4). Visas materiālās izpausmes balstās uz Viņu. Na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ - bet Es tur neesmu. Tā ir pretruna. Viss balstās uz Viņu, bet Viņa tur nav. Bet tā nav pretruna. To saprast ir ļoti viegli. Tāpat kā visas planētas saskaras ar saules gaismu. Bet Saule atrodas tālu no planētām. Miljoniem jūdžu tālu... Bet saskarties ar saules gaismu nozīmē saskarties ar sauli. Tas ir fakts. Tādēļ Krišna saka: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ (BG 9.4). Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ (BG 10.12)... Pavitram nozīmē šķīsts. Kad mēs ierodamies šajā materiālajā pasaulē... Mēs arī esam garīgas dvēseles, brahmans, ne tik labas kā Parabrahmans, tomēr tāpēc, ka esam neatņemamas Krišnas daļiņas, arī mēs esam brahman. Pavitram nozīmē tīrs. Tāpat kā zelta daļiņa ir zelts. Ja zelts ir tīrs, arī tā daļiņa ir tīra.

Krišna ierodas šajā pasaulē, arī mēs šeit ierodamies. Bet mēs esam piesārņotas. Krišna nav. Piemēram, cietumā ir daudz cietumnieku, bet ja valdnieks vai kāds valdnieka pārstāvis, ministrs, dodas uz cietumu, lai novērotu notiekošo, tas nenozīmē, ka valdnieks vai ministrs arī ir cietumnieks. Viņš nav cietumnieks. Bet mēr, dzīvās būtnes, esam saistītas materiālās dabas īpašībās. Tomēr Krišnu materiālās dabas īpašības nesasaista. Tādēļ Viņu sauc pavitram paramam. Pilnīgi šķīsts. Bhavan nozīmē Visaugstais Kungs, purušam šeit ir domāta persona. Dievs ir persona vienmēr. Tāpat kā jūs un es. Un kad Viņš parādījās uz šīs zemes kā cilvēks, divas rokas, divas kājas... Staigā kā cilvēks, runā, uzvedas kā cilvēks, viss. Dievs ir Purušam jeb persona. Vīrietis, ne sieviete. Tikai vīrietis var baudīt. Citviet teikts, ka Krišna ir Augstākais Baudītājs. Tiklīdz lieto šo vārdu, baudītājs, tas ir vīrietis. Tā tas aprakstīts. Ardžuna Viņu saprata. Viņš ir purušam. Param Purušam, Augstākā Persona. Citviet Krišnu apraksta kā Purušotamu - labāko no vīriešu dzimtas. Purušam sasvatam. Sasvatam nozīmē mūžīgs.