LV/Prabhupada 0966 - Dievu Var Redzēt, kad Acis ieziestas ar Bhakti Ziedi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievu Var Redzēt, kad Acis ieziestas ar Bhakti Ziedi - Prabhupāda 0966


720527 - Lecture BG The Yoga System - Los Angeles

Šī bhakti jogas sistēma, kā palielināt pieķeršanos Krišnam, tiek mācīta mūsu Krišnas apziņas kustībā. Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ (BG 7.1.). Šajā sakarā ir jāapgūst jogas sistēma tieši no Krišnas vai Viņa pārstāvja. Tāda ir mad-āśrayas nozīme. Ir jāpieņem patvērums...

Šobrīd nav iespējams tieši pieņemt Krišnas patvērumu, tādēļ ir jāpieņem atbilstoša pārstāvja patvērums. Ir četras sampradājas grupas, kas ir vaišnavi. Brahma sampradāja, Rudra sapmradāja, Šrī sampradāja un Kumāru sampradāja. Ir jāpieņem patvērums kādā no šīm sampradājām, mācekļu pēctecībā, tad jāapgūst tajā bhakti-jogas sistēma. Tad viņš sapratīs, redzēs Dievu. Redzēt Dievu nenozīmē redzēt tieši ar acīm. Vēl viens Dieva vārds ir Anubhāva, apzināšanās. Atklāsme. Tas ir vēlami. Šo atklāsmi rada pats Krišna kvalificētam bhaktam. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (ČČ Madhja 17.136). Krišna, Dievs atklāj Sevi. Tāpat kā jūs nevarat redzēt sauli nakts tumsā. Saule ir debesīs, bet tā vai citādi, kad planēta ir otrā pusē, kad ir tumšs, jūs sauli neredzat. Saule ir tur, bet jūs neredzat. Līdzīgi Krišna vienmēr ir mūsu priekšā, bet mēs Viņu neredzam. Tāpat kā tad, kad Krišna bija klāt tieši, no tik daudziem miljoniem cilvēku uz šīs zemes tikai daži Viņu redzēja kā Dieva Augstāko Personību. Pat Dievs, Dieva Augstākā Personība, Krišna, lai gan kāda priekšā, var Sevi neatklāt. Redzēšanas process atšķiras. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs 5.38.). Var redzēt tas, kura acis ieziestas ar bhakti ziedi. Acis attīrītas, lai redzētu Dievu. Tā ir atklāsme.