LV/Prabhupada 0969 - Ja Nodarbināt Savu Mēli Kalpošanā Kungam, Viņš Jums Sevi Atklās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Nodarbināt Savu Mēli Kalpošanā Kungam, Viņš Jums Sevi Atklās - Prabhupāda 0969


730400 - Lecture BG 02.13 - New York

Indijā ķermeņa baudas, pirmkārt, apzīmē mēle. Mēles baudas. Visur. Arī šeit. Mēles bauda. Ja mēs vēlamies savaldīt savus jutekļus... Tādēļ Bhaktivinoda Thākurs, sekojot agrāko āčārju pēdās, saka: "Kontrolējiet savus jutekļus." Kontrolējiet savu mēli. Un arī Bhāgavatā teikts: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (BRS. 1.2.234.). Ar mūsu trulajiem jutekļiem mēs nespējam saprast Krišnu. Tas nav iespējams. Jutekļi ir tik nepilnīgi, ka jūs nevarat iegūt nekādas pilnīgas zināšanas, ne materiālas, ne garīgas, ar jutekļu palīdzību. Tas nav iespējams. Ataḥ. Pat ja nevarat zināt pilnīgi šīs materiālās pasaules notikumus. Tāpat kā viņi pēta mēness planētu, tuvāko planētu. Bez mēness ir miljoniem citu planētu. Viņi neko nespēj pateikt. Jo viņi jutekļi ir nepilnīgi. Kā jūs varat saprast? es varu redzēt, teiksim, ap jūdzi. Bet kad ir runa par miljoniem un triljoniem jūdžu, kā jūs varat izmantot jutekļus un iegūt pilnīgas zināšanas? Jums nav pat materiāli pilnīgu zināšanu, ko iegūt ar šiem jutekļiem. Ko tad teikt par Dievu un garīgajām zināšanām? Tās ir pārākas, mānasa-gocara, tās mēs uztveram. Tādēļ šastras saka: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (BRS. 1.2.234.). Ja vēlaties izzināt Dievu ar prāta spekulācijām, tā ir vardes, Dr. Vardes filozofija, aprēķinot Atlantijas Okeāna izmēru akā. To sauc par filozofiju. Jūs nespējat saprast. Kā to iespējams saprast? Nākamā rinda ir: sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty... Ja jūs vienkārši izmantojat mēli kalpošanā Kungam, Viņš jums Sevi atklās. Viņš atklās, atklāsme.

Tādēļ mums jāsavalda mēle. Kāds ir mēles darbs? Mēles darbs ir garšot un vibrēt. Lai tad tā vibrē Kunga priekam, Harē Krišna. Harē Krišna nozīmē: "Ak, Krišna, Ak, Kunga enerģija, lūdzu laipni iesaisti mani Savā garīgajā kalpošanā." Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē... Tāda ir Harē Krišna nozīme. Tai nav citas nozīmes. "Ak, mans Kungs Krišna, Ak, Krišnas enerģija, Rādharānī, īpaši, lūdzu laipni iesaistiet mani garīgajā kalpošanā Jums abiem." Kā Narotama Dāsa Thākurs saka: hā hā prabhu nanda-suta vṛṣabhānu-sutā-juta: "Mans Kungs Krišna, Tu esi labi zināms kā Nandas Mahārādža dēls. Kā Tava mūžīgā pavadone, Rādharānī, arī zināma kā Valdnieka Vrišabhānu meita. Tātad Jūs abi esat šeit." Hā hā prabhu nanda-suta vṛṣabhānu-sutā... karuṇā karaha ei-bāra. Nu esmu nācis pie Jums. Lūdzu Abi esat pret mani žēlsirdīgi." Tas ir Harē Krišna: "Lūdzu, esiet pret mani žēlsirdīgi." Narottama-dāsa kaya, nā ṭheliha rāṅgā-pāya: "Jūsu lotospēdas, Jums tādas ir, nenoraidiet mani, neatgrūdiet mani ar tām." Es domāju, ja Krišna aizsper un atgrūž, tā ir mūsu lielākā veiksme. Redzat. Ja Krišna iesper ar Savām lotospēdām, "Dodies prom!", arī tā ir liela veiksme. Ko tad teikt par pieņemšanu? Tāpat kā Krišna spēra pa Kālijas cepurēm. Kālijas sievas lūzās: "Kungs, mēs nezinām, kā šis vaininieks Kālija ieguva tādu laimi, ka Tu iespēri pa viņa kapucēm?" Diženi viedie, svētie mēģina meditēt uz Tavām lotospēdām miljoniem gadu ilgi, bet šis Kālija... Mēs nezinām, ko viņš paveicis iepriekšējā dzīvē, ka ir tik veiksmīgs, lai Tu iespertu pa viņa kapucēm."