LV/Prabhupada 0983 - Materiālisti Nespēj Kontrolēt Savus Jutekļus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Materiālisti Nespēj Kontrolēt Savus Jutekļus - Prabhupāda 0983


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Krišna saka, ka dod viņiem saprātu. Kam? Satata-yuktānām, tiem, kas kalpo 24 stundas. Kādā veidā viņas darbojas? Bhajatam, bhajana, tiek, kas darbojas garīgajā kalpošanā. Kādā garīgā kalpošanā? Prīti-pūrvakam, ar mīlestību un pieķeŗsanos. Tas, kurš darbojas garīgajā kalpošanā Kungam ar mīlestību un ziedošanos. Kādas ir mīlestības pazīmes? Paši svarīgākie mīlestības simptomi ir tie, ka bhakta vēlas redzēt, ka viņu Kunga vārds, slava, utt. ir kļuvusi izplatīta. Viņš vēlas redzēt, ka "Mana Kunga vārds ir zināms visur." Tā ir mīlestība. Ja es kādu mīlu, es vēlos redzēt, ka viņa slava ir izplatīta pa visu pasauli. Un arī Krišna saka Bhagavad-gītā, na ca tasmāt manuṣyeṣu kaścit me priya-kṛttamaḥ, ikviens, kurš sludina Viņa slavu, neviens Viņam nav dārgāks par šādu cilvēku.

Viss ir Bhagavad-gītā, kā jūs varat mīlēt, kādas ir mīlestības pazīmes, kā varat iepriecināt Dievu, kā Viņš var ar jums runāt, viss ir tur. Bet jums ir jāizmanto tās dotās priekšrocības. Mēs lasām Bhagavad-gītā, bet, lasot Bhagavad-gītu, es kļūšu par politiķi. Kā tad lasīt Bhagavad-gītu? Tur ir politika, protams, bet īstais Bhagavad-gītas lasīšanas iemesls ir Krišnas iepazīšana. Ja kāds zina Krišnu, viņš zina visu. Viņš ir zinošs politikā, ekonomikā, zinātnē, viņš zina filozofiju, reliģiju, socioloģiju, visu. Tasmin vijñāte sarvam etaṁ vijñātaṁ bhavanti, tāds ir Vēdu norādījums. Ja jūs vienkārši saprotat Dievu, Krišnu, tad viss jums tiks atklāts, jo Krišna saka, buddhi-yogaṁ dadāmi tam. Ja Krišna dod jums saprātu, esot jūsos, kurš gan var Viņu pārspēt? Neviens. Bet Krišna var dot jums saprātu, ka kļūstat par bhaktu jeb Krišnas mīlētāju. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Un kas ir šī buddhi-joga, kāda ir tās vērtība? Buddhi jeb bhakti jogas vērtība ir yena mām upayānti te. Tāda buddhi-joga, tāds saprāts viņam palīdzēs atgriezties mājās pie Dieva. Ar šādu saprātu viņš ellē nenonāks. Tas ir materiālais saprāts.

Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram (ŠB 7.5.30). Viss tiek apspriests Bhāgavatam. Materiālistiem, adānta-gobhi. Adānta nozīmē neapvaldīts, nekontrolējams. Go nozīmē indrija jeb jutekļi. Materiālisti nespēj kontrolēt savus jutekļus. Viņi ir jutekļu kalpi, go-dāsas. Go nozīmē indrija, un dāsa nozīmē kalps. Kad jūs savaldīsiet jutekļus, jūs kļūsiet par Gosvāmī. Tas ir gosvāmī. Gosvāmī nozīmē kontrolēt jutekļus, kas pilnībā savaldījuši jutekļus. Svāmī vai gosvāmī. Arī svāmī nozīmē to pašu ko gosvāmī. Galvenokārt adānta-gobhir viśatāṁ tamiśram. Nesavaldīti jutekļi. Nav tā, ka tādus tos padara Krišna. Viņš skaidri parāda mums ceļu, vai nu atpakaļ mājās pie Dieva, vai noslīdēt līdz pat tumšakajiem elles nostūriem. Ir divas lietas, un šī iespēja ir dzīve cilvēka veidolā. Jūs varat izvēlēties. Krišna jautāja Ardžunam, vai viņa ilūzija ir izkliedēta.