LV/Prabhupada 0986 - Neviens Nevar Būt Gudrāks Par Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Neviens Nevar Būt Gudrāks Par Dievu
- Prabhupāda 0986


720905 - Lecture SB 01.02.07 - New Vrindaban, USA

Tāpat kā Ruetumvalstīs Kungs Jēzus Kristus veltīja savu dzīvi Dievam. Viņu apsūdzēja ķecerībā. Bet viņš bija Kunga kalps. Vi ka ir Dieva valstība, mīlēt Dievu, un doties uz Dieva valstību. Vienkārša patiesība. Tāds ir cilvēka dzīves mākslīgais piemērs. Cilvēka dzīve domāta Dieva izpratnei, jo esam neatņemamas Dieva daļiņas, tikai esam aizmirsušas. Tas pats piemērs, ko esmu pieminējis vairākas reizes, persona, kam ir bagāts tēvs, bet tā vai citādi viņš atstājis mājas un klaiņo. Jūsu valstī šis piemērs ir ļoti atbilstošs. Tik daudzi zēni atstājuši bagāto tēvu, ģimeni, guļ uz ielas. Esmu redzējis. Kāpēc? Varbūt kāds iemesls, bet viņam nevajadzētu gulēt uz ielas, jo viņam ir bagāts tēvs, bagāta tauta, amerikāņu tauta. Līdzīgi, kad esam apjukuši un vēlamies dzīvot neatkarīgi no Dieva, bagātākā tēva - kurš var būt bagātāks par Dievu? Dievs nozīmē bagātākais. Neviens nevar būt bagātāks par viņu. Tā ir vēl viena Dieva definīcija.

aiśvaryasya samagrasya
vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ
jñāna-vairāgyayoś caiva
ṣaṇṇāṁ bhaga itīṅganā
(Viṣṇu Purāṇa 6.5.47)

Bhāga nozīmē veiksme. Tas, kuram ir sešu veidu veiksmes. Mēs ļoti labi varam saprast. Tāpat kā mūsu materiālajā pasaulē. Ja kāds ir ļoti bagāts, pievilcīgs. Visi par to runā. Pat ja viņš pir pēdējais nelietis, ja viņam ir nauda, visi par viņu runās. Vismas šobrīd tas notiek. Neviens nedomā par neko, bet ja tā vai citādi kāds kļūst bagāts, viņš kļūst par ievierojamu cilvēku. Tādēļ Dievam jābūt bagātākajam. Šajā materiālajā pasaulē varam apgalvot, ka esam par kādu bagātāki, bet kāds ir bagātākskā es. Es nevaru apgalvot, ka neviens nav bagātāks par mani. Tas nav iespējams. Mēs atradīsim kādus, kas nabadzīgāki par mums, un arī tādus, kas bagātāki. Tie abi ir iespējami. Bet kad vēršaties pie Dieva, redzēsiet, ka neviens nav par Viņu bagātāks.

Tādēļ Dievu sauc par varenu. Līdzīgi ne tikai bagātības, aiśvarya, sa samagrasya, vīryasya, arī varenība. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ, arī slava. Tāpat kā visi jūs varat būt kādas reliģijas pārstāvis, bet visi zina, ka Dievs ir varens. Tāda ir slava. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ, un śrī, śrī nozīmē skaistums. Dievs ir visskaistākais. Tāpat kā Krišnas veidols šeit - redzat, cik Viņš skaists. Dievs vienmēr ir jauns. Vecs nevar kļūt skaists. Tas teikts Brahma-samhitā, advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca (BS 5.33.). Tāds ir Ādjam Purānas apraksts. Viņš ir sākotnējā persona, vecākais no visiem, bet nava-yauvanam, tāpat kā skaists zēns, ap sešpadsmit, septiņpadsmit gadiem. Tas ir skaits. Pats skaistākais. Un pats gudrākais. Gjāna. Neviens nevar būt gudrāks par Dievu. Parāšara Muni, Vjāsadēva tēvs, raksturojis tā. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Višnu Purāna 6.5.47.), jñāna-vairāgya un tajā pašā laikā atsacījies.