LV/Prabhupada 0989 - Ar Guru Labvēlību Iegūstam Krišnu. Tā ir bhagavat-bhakti-joga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ar Guru Labvēlību Iegūstam Krišnu. Tā ir bhagavat-bhakti-joga - Prabhupāda 0989


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

Prabhupāda: Saprast Krišnu nav kas parasts. Krišna saka:

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Šī oatiesība saprotama caur... Caur Krišnu vai Viņa pārstāvi. Bhagavad-gītā Krišna saka:

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
(BG 7.1)

Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ nozīmē "Zem Manis..." Patiesībā tas nozīmē... Mad-āśrayaḥ nozīmē tas, kurš pieņēmis Krišnas patvērumu vai uzticējis sevi Krišnam bez noteikumiem. Viņu sauc par mad-āśrayaḥ, to, kurš pilnībā pieņēmis Krišnas patvērumu. Šī bhakti-joga, kā teikts šeit, hagavad-bhakti-yogataḥ... Šo bhagavad-bhakti-jogu var iemācīties, kas pilnībā pieņemam bhagavad-bhaktas lotospēdu patvērumu. To sauc par bhagavad-bhaktu. Viņš neatkarīgi nevar kļūt par bhagavad-bhaktu, neņemot vērā, ner garīgo skolotāju. Tās ir muļķības. Tās ir blēņas. Viņš nekad nespēs.

Mēs ik dienas dziedam: yasya prasādād bhagavat-prasādo. Bet jūs diemžēl nezināt nozīmi. Yasya prasādād: ja garīgais skolotājs ir iepsiecināts, tad priecīgs ir arī Bhagavāns. Nevis neatkarīgi... Yasya, yasya prasādād. Ir desmit dažādu veidu apvainojumi, un pirmais no tiem ir guror avajñā, neklausīt guru pavēlēm. Un īpaši guru pienākums ir sludināt Krišnas apziņu. Ja cilvēks nomelno to, kurš sludina visā pasaulē Krišnas apziņu, tas ir vislielākais apvainojums. Bet mēs lasām par desmit veidu apvainojumiem, guruvaštakā, un guru... Vai zināt nozīmi frāzei śrī-guru-carana-padma? Kāda ir tā dziesma? Izlasi to!

Bhakta: Śrī-guru-carana-padma, kevala bhakati-sadma, bando mui sāvadhāna...

Prabhupāda: Ak, sāvadhāna mate, "ar lielu gādību". Dziedat šo dziesmu - bet vai zināt nozīmi? Nē. Kurš var paskaidrot nozīmi? Jā, tu paskaidro!

Bhakta: Śrī-guru-carana-padma nozīmē "guru lotospēdas". Kevala bhakati-sadma - ka viņš ir visas bhakti avots. Bando mui sāvadhāna nozīmē, ka mēs viņu godinām ar lielu cieņu.

Prabhupāda: Hmm. Lasi. Lasi nākamās rindas!

Bhakta: Jāhāra prasāde bhāi...

Prabhupāda: Ak, jāhāra prasāde bhāi.

Bhakta: E bha va toriyā jāi.

Prabhupāda: E bha va toriyā jāi. Ja kāds izpelnījies guru labvēlību, tad ceļš, kā pārvarēt neziņu, kļūst skaidrs. Jāhāra prasāde bhāi, e bha va toriyā jāi. Tad nākamā rinda?

Bhakta: Kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā hāte.

Prabhupāda: Un Kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā hāte: ar guru labvēlību būtne iegūst Krišnu. Tas ir... Yasya prasādād bhagavat. Visur. Tā ir bhagavad-bhakti-joga. Tas, kurš sasniedzis šo pakāpi, kas ir šī bhagavad-bhakti? Tās ir blēņas. Tā nav bhagavad...

evaṁ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogataḥ
(ŠB 1.2.20)