LV/Prabhupada 0988 - Tā Sauktais Sentimentālais Reliģiskums Nav Iekļauts Šrīmad Bhāgavatam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tā Sauktais Sentimentālais Reliģiskums Nav Iekļauts Šrīmad Bhāgavatam - Prabhupāda 0988


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

evaṁ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogataḥ
bhagavat-tattva-vijñānaṁ
mukta-saṅgasya jāyate
(ŠB 1.2.20)

Bhagavat-tattva-vijñānaṁ. Tas nav sentiments, tā ir vigjāna. Vigjāna nozīmē zinātne. Kļūt par bhaktu nenozīmē sentimentālismu. Sentimentālismam nav vērtības. Tam, kuram bijis... Ir sentiments. Emocionālais sentiments ir ... Tāpat kā šis bērns dejo. Tas nav sentiments, viņam tā nav, bet viņš dejo garīgās atmodas ietekmē. Šī dejošana nav kā sunim. Tā ir... Tas, kurš jūt mīlestību pret Dievu, dejo. Jo vairāk būtne mīl Dievu, jo spējīgāks viņš ir dejošanā, skandēšanā, raudāšanā. Ir tik daudz, astoņi veidi aṣṭa-sāttvika-vikāra (ČČ Antja 14.99): izmaiņas ķermenī, asaras acīs.

bhagavat-tattva-vijñānaṁ.
jñānaṁ parama-guhyaṁ me
yad vijñāna-samanvitam
(ŠB 2.9.31)

Krišna Brahmam teica, jñānaṁ me parama-guhyaṁ. Zināt par Krišnu ir kas ļoti slepens. Tas nav kas parasts. Vigjāna. Tādēļ daudzi zinātnieki arī pievienojas mūsu kustībai. Daudzi filozofijas, ķīmijas doktori saprot šo zinātni. Un jo vairāk propagandējat, es domāju, jo lielās sabiedrības loks, mācītie, profesori, zinātnieki, filozofi, pievienosies. Un viņu dēļ mums ir tik daudz grāmatu. Mums ir ierosinājums izdot astoņdesmit grāmatas. No tām esam izdevuši apmēram četrdesmit.

Tā ir zinātne. Kāpēc gan citādi Šrīmad-Bhāgavatam veltījusi astoņpasmit tūkstošus pantu sapratnes veicināšanai? Hmm? Šrīmad-Bhāgavatam sākumā teikts, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (ŠB 1.1.2): krāpšana, sentiments, tā sauktās reliģiskās sistēmas, ir prodžita, izslēgtas. Šrīmad-Bhāgavatam tam nav vietas. Prodžita. Tāpat kā kaut ko tīrāt ar slotu un aizmetat netīrumus. Līdzīgi netīrumus jeb tā saukto sentimentālo reliģiskumu Šrīmad-Bhāgavatam neiekļauj. Tā ir zinātne. Parama-guhyaṁ: ļoti konfidenciāla.