LV/Prabhupada 0998 - Sadhu Darbs ir Visu Dzīvo Būtņu Labklājībai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sadhu Darbs ir Visu Dzīvo Būtņu Labklājībai - Prabhupāda 0998


730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Ir 8 400 000 dažādi dzīvības veidi. Krišna apgalvo, ka tie visi ir Viņa neatņemamās daļiņas, bet nu tās pārklātas ar dažādiem tērpiem. Tomēr tās ir dzīvās būtnes." Tāds ir Krišnas apziņas skatījums.

Tādēļ patiesi Krišnas apziņā esošais, pandits, paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ... (BG 5.18). Panditah neredz ārējo ietērpu; viņš redz dzīvo būtni, kas ieslodzīta noteikta veida ķermenī. Viņam tādēļ nerūp ķermenis. Tādēļ sādhu vienmēr domā par citu labklājību. Tāpat kā Rūpa un Sanātana Gosvāmī. Par Gosvāmī tiek teikts: lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau. Jo viņi bija visu dzīvo būtņu labvēļi, tādēļ tos gidāja k;a tri-bhuvane, trīs vardos. Tri-bhuvane. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau. Sādhu pienākums ir visu dzīvo būtņu labklājība. Sādhu nepatīk nocirst pat koku, jo viņš zina, ka tur ir dzīvā būtne. Savas karmas dēļ viņš tur stāv daudzus gadus, un vēl viņam daudzi gadi jānostāv. Viņš nevar no tā izvairīties dabas likuma dēļ." Tāpat kā jūs ievieto cietumā sešus mēnešus, neviens jūs neglābs, neviens nevar samazināt dienu skaitu, ne sešus mēnešus. Mums ir noteikta veida ķermeņus, mums jāpaliek šajā ķermenī noteiktu laiku pēc dabas likumiem. Apgriežot ķermeni, būtne nemirst. Mirst, bet tā kā mēs liekam šķēršļus viņa dzīves ilgumam, mēs visi kļūstam grēcīgi. Jūs nedrīkstat nocirst pat koku, ja tas netiek darīts Krišnas dēļ. Bez Krišnas atļaujas mēs nedrīkstam nogalināt pat skudru, koku, citādi mēs kļūsim sodāmi. Sādhu redz, ka "arī viņš ir dzīvā būtne". Paṇḍitāḥ sama...

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Pandits nešķiro - cilvēks vai dzīvnieks. Nē, viņš redz, ka arī dzīvnieks ir neatņemama Krišnas daļiņa. Viņam ir cits ķermenis, arī cilvēkam, tie ir neatņemamas daļiņas no Krišnas, tikai atšķirīgos ķermeņos. Karmanā, saskaņā ar katra karmu, tie tiek ielikti dažādos ķermeņos." Tātad loka-hitam. (ŠB 2.1.1)