LV/Prabhupada 0997 - Krišnas Darbs Domāts Visiem. Tādēļ Mēs Aicinām Visus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Darbs Domāts Visiem. Tādēļ Mēs Aicinām Visus - Prabhupāda 0997


730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Lai nu kā, skandēšana ir tik labvēlīga. Čaitanja Mahāprabhu musm devis Savu svētību, ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (ČČ Antja 20.12). Mēs ciešam šajā materiālajā pasaulē, jo neesat attīrījuši savu sapratni sirdī. Mūsu sirds ir piesārņota. Šī skandēšana mums palīdzēs attīrīt sirdi.

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt satām
(ŠB 1.2.17)

Skandēšana ir tik jauka, ka tiklīdz jūs to uzsākat, klausāties par Krišnu - skandēšana arī ir klausīšanās par Krišnu -, tā jūs nekavējoties sāskiet attīrīties, ceto-darpaṇa-mārjanaṁ (ČČ Antja 20.12). Tiklīdz mūsu sirds ir tīra, bhava-mahā-davāgni-nirvāpaṇam, mēs atbrīvojamies no materiālās eksistences liemojošās uguns. Skandēšana ir tik labvēlīga, tādēļ Parīkšits Mahārādžs šeit, Šukadēva Gosvāmī saka, varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka-hitaṁ nṛpa (ŠB 2.1.1). Citviet arī Šukadēva Gosvāmī, Sūta Gosvāmī saka, yat kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno yayātmā suprasīdati. Kad diženi svētie Naimišāranjā jautāja par Krišnu, viņš tā atbildēja. Yat kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśnaḥ: "Tā kā esat jautājuši par Krišnu, tas attīrīs jūsu sirdi, yenātmā suprasīdati. Jūs jutīsiet pārpasaulīgu svētlaimi, ērtumu, savā sirdī."

Tātad varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka-hitam (ŠB 2.1.1). Loka-hitam. Patiesībā šī kustība ir galvenās labklājības darbība civlēku sabiedrībai, loka-hitam. Tas nav bizness. Bizness nozīmē manam hitam, tikai manam labumam. Tā tas nav. Tas ir Krišnas darbs. Krišnas darbs nozīmē, ka Krišna ir visiem, tādēļ Krišnas darbs domāts visiem. Tādēļ mēs aicinām visus. Bez izņēmuma. Nāciet un skandējiet, loka-hitam. Un sādhu, svētais, ir tas, kam vienmēj vajadzētu domāt par loka-hitam. Tāda ir atšķirība starp sādhu un parastu cilvēku. Parasts cilvēks domā tikai par sevi vai "paplašināto sevi", tas ir, ģimeni, kopienu, sabiedrību, tautu. Tas viss ir paplašinātais savtīgums. Paplašinātais. Kad esmu viens, domāju tikai par savu labumu. Kad esmu mazliet paaudzies, domāju par saviem brāļiem un māsām, kad esmu mazliet attīstīts, es domāju par savu ģimeni. Vēl vairāk - domāju par savu kopienu. Vēl mazliet vairāk attīstīts domāju par savu valsti, tautu. Vai arī varu domāt par visu cilvēku sabiedrību starptautiskā līmenī. Bet Krišna ir tik laipns, ka Krišna iekļauj ikvienu. Ne tikai cilvēku, dzīvnieku, putni, zvēru, koku sabiedrību - visas. Krišna saka: ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4): "Es esmu sēklas devējs tēvs visām būtnēm."