LV/Prabhupada 1001 - Krišnas Apziņa Snauž Ikviena Sirdī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņa Snauž Ikviena Sirdī
- Prabhupāda 1001


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Man ir jautājumi, kas... Es grasos izveidot grāmatu par garīgajiem skolotājiem, kas šodien ietekmē Ameriku. Arī nelielu rakstu - to visu vēlos apvienot ar pāris pašiem svarīgākajiem laikrakstam "New York Times". Es arī veidoju rakstu Filadelfijas žurnālam ar Augstākās Apziņas Redzētājiem. Domājot tieši par šo grāmatu, šie jautājumi ir ar nolūku ļaut cilvēkiem uzzināt, par ko ir Krišnas apziņa. Dažkārt es jums uzdošu jautājumus, bet lielākoties es varētu mēģināt atbildēt uz tiem pati, tas var būt jautājums, uz kuru es zinu atbildi, bet es jautāšu tā, it kā... Var izlkausīties, ka neko nesaprotu, bet tas ir tas, ko darīšu.

Pirmais jautājums varētu būt ļoti garš... Man ir piecpadsmit jautājumi. Ja es uz tiem saņemšu atbildes, tas būs vienkārši lieliski. Pirmais ir pamatjautājums: Kas ir Krišnas apziņa?

Prabhupāda: Krišna nozīmē Dievs, un mēs esam saistīti ar Krišnu, Dievu. Dievs ir sākotnējais tēvs. Tādēļ mums ir ciešas attiecības ar Krišnu. Mēs esam aizmirsuši, kas ir Krišna, kāda ir mūsu saistība, kāds ir dzīves mērķis. Tie visi jautājumi ir iekļauti. Kad cilvēks interesējas, zdodot šādus jautājumus, viņu sauc par cilvēku Krišnas apziņā.

Sendija Niksone: Kā attīstījās Krišnas apziņa?

Prabhupāda: Krišnas apziņa jau ir katra sirdī, bet materiālās, saistītās dzīves dēļ būtne to ir aizmirsusi. Šī Harē Krišna mahā-mantras skandēšana nozīmē atdzīvināt šo apziņu. Tā jau ir tur. Tāpat kā pirms pāris dienām šie amerikāņu zēni un meitenes nezināja, kas ir Krišna. Bet jau vakar jūs redzējāt, kā viņi visi... Visas procesijas laikā viņi skandēja un dejoja ekstāzē. Vai domājat, ka tas ir mākslīgi? Nē. Mākslīgi neviens nevar skandēt un dejot stundām ilgi, kopā esot. Tas nozīmē, ka atmodusies Krišnas apziņa. Tā jau bija tur, bet ar atbilstošu procesu tā nu ir atmodināta. Tas izskaidrots,

nitya-siddha kṛṣṇa-bhakti sadhya kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya
(ČČ Madhja 22.107)

Krišnas apziņa snauž ikviena sirdī. Kad būtne saskaras ar bhaktām, tā tiek atmodināta. Tāpat kā jaunas meitenes vai zēna pieķeršanās ir mazulī. Tā ir mazajā bērnā. Kad viņš kļūs par jaunieti, tā atmodīsies. Tas nav nekas mākslīgs. Tā tiek atmodināta sabiedrībā. Potenciāls jau ir, bet labā sabiedrībā, klausoties par Krišnu, tiek atmodināta būtnes Krišnas apziņa.

Sendija Niksone: Kāda ir atšķirība starp Krišnas apziņu un Kristus apziņu?

Prabhupāda: Kristus apziņa arī ir Krišnas apziņa, bet cilvēki neseko kristietības likumiem. Tādēļ viņi neatmostas. Kristus baušļiem viņi neseko. Tādēļ viņi nenonāk līdz apziņas līmenim.

Sendija Niksone: Kas ir tik unikāls Krišnas apziņā, ka nošķir to no citām reliģijām? Vai tā ir reliģija?

Prabhupāda: Reliģija galvenokārt nozīmē pazīt Dievu un mīlēt Viņu. Tā ir reliģija. Un neviens nezina Dievu, kur nu vēl var runāt par mīlestību. Neviens nav apmācīts, kā izzināt Dievu, kā Viņu mīlēt. Viņi ir apmierināti, ejot uz baznīcu. "Ak, Dievs, dod mums dienišķo maizi!" Arī to nedara visi. Komunisti saka, lai neejam uz bazīcu. Viņi nodrošinās maizi. Nabaga nevainīgie ļaudis var iegūt maizi citur, viņi neiet uz baznīcu. Bet neviens nopietni emēģija saprast, kas ir Dievs, kā Viņu mīlēt. Neviens nev nopietns. Tādēļ Bhāgavatam tiek teikts, ka tā ir krāpjoša reliģija. Es sludinu kādu reliģiju, bet es nezinu, kas ir Dievs, kā Viņu mīlēt. Tāda veida reliģija ir krāpšanas reliģija.

Reliģija nozīmē zināt Dievu un mīlēt Viņu. Bet galvenokārt cilvēks nezina, kas ir Dievs, ko tad teikt par Viņa mīlēšanu? Tādēļ tā ir krāpjoša reliģija. Tā nav reliģija. kas attiecas uz kristiešiem, ir daudz iespēju saprast Dievu, bet viņiem tas nerūp. Piemēram, bauslis "Tev nebūs nokaut". Bet kristiešu pasaulē uztur labākās lopkautuves. Kā gan viņi var nonākt Dieva apziņā. Viņi neievēro baušļus, nerūp tiem tas, ko licis Kungs Jēzus Kristus. Un tā ir tikai kristiešu reliģija. Tā tas ir katrā reliģijā. Tas ir vien zīmogs: "Esmu hindu", "esmu musulmanis", "esmu kristietis". Neviens no viņiem nezina, kas ir Dievs un kā Viņu mīlēt.